logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tạm ngừng tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ Lào và Campuchia 16/11/2023

 

Bộ Công Thương yêu cầu ngừng tạm nhập, tái xuất gỗ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia nhằm hạn chế tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ bất hợp pháp qua biên giới.

 

Tạm ngừng tạm nhập tái xuất gỗ tròn gỗ xẻ từ Lào và Campuchia

 

Ngày 14/11, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2027.

 

Thông tư này áp dụng cho thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

 

Trước đó, ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 44 quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia. Thông tư 44 sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2023. Sau 4 năm thực hiện, Bộ Công Thương tiếp tục gia hạn quyết định này nhằm hạn chế tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ bất hợp pháp qua biên giới.

 

Bộ Công Thương cho rằng việc duy trì chính sách này nhằm hạn chế tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ bất hợp pháp qua biên giới, kiểm soát được tình trạng thương nhân lợi dụng các quy định về loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ để thực hiện các hành vi gian lận thương mại.

 

Ngoài ra, Thông tư số 21/2023/TT-BCT cũng nhằm tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách, các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý rừng, quản lý lâm sản, bảo đảm phù hợp với các quy định quốc tế Việt Nam đã tham gia như Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và các nước EU về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/PLET), Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp (Cites)...

 

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy 10 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ từ Campuchia đạt 7,5 triệu USD, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, Việt Nam chi khoảng 82 triệu USD nhập khẩu lâm sản từ Lào, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2022.

 

https://thuongtruong.com.vn/news/tam-ngung-tam-nhap-tai-xuat-go-tron-go-xe-tu-lao-va-campuchia-112061.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ