logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tin hội Doanh nhân trẻ

Đại hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

Chúc mừng anh Huỳnh Kim Nhựt – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VRG, Chủ tịch HĐQT Cao su Phước Hòa giữ chức Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và anh Nguyễn Đức Hiền – Phó TGĐ Cao su Dầu Tiếng giữ chức Ủy viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

Trong hai ngày 30 - 31/3, tại Hà Nội, Đại hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025, diễn ra với 700 đại biểu. Đại hội đã hiệp thương bầu 154 Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7; bầu Ban kiểm tra Ủy ban Trung ương Hội gồm 7 người. Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần thứ nhất, khóa 7 đã hiệp thương chọn cử Đoàn Chủ tịch gồm 55 người.

 

Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7 gồm Chủ tịch và 16 Phó Chủ tịch. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 6 Đặng Hồng Anh được tín nhiệm, hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7.

 

 

Đoàn đại biểu của Hội DNT VRG

 

 

Đoàn đại biểu DNT VRG chụp hình cùng anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội DNT Việt Nam

 

Đoàn đại biểu DNT VRG chụp hình cùng anh Mai Hữu Tín và Hội DNT Tỉnh Bình Dương

 

Nguồn: Tuổi trè Cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ