logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

“Phấn đấu sản lượng thu mua cao su tương xứng với tiềm năng” 14/06/2024

 

Đó là chỉ đạo của ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG tại Hội nghị đánh giá công tác thu mua toàn Tập đoàn giai đoạn 2020 – 2023, tổ chức chiều ngày 14/6. Công tác thu mua toàn Tập đoàn trong những năm qua đã đạt được kết quả nhất định, góp phần đáng kể vào kết quả SXKD chung và thể hiện vai trò vị thế có ý nghĩa kinh tế, xã hội trên địa bàn, được chính quyền và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

 

Lãnh đạo VRG khen thưởng Cao su Phú Thịnh có kết quả thu mua cao su tốt trong năm 2023

 

Hội nghị đã đánh giá hiện trạng tình hình tổ chức hoạt động thu mua của Tập đoàn; phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thu mua; tham mưu, kiến nghị những giải pháp cho hoạt động thu mua; chia sẻ kinh nghiệm hay, hiệu quả giữa các đơn vị và định hướng mở rộng hoạt động thu mua.

 

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Tích cực hỗ trợ cao su tiểu điền

 

Báo cáo tại hội nghị, ông Dương Tuấn Anh – Phó Trưởng Ban Thị trường kinh doanh VRG, cho biết, kể từ những năm đầu thập niên 2010, hoạt động thu mua mủ cao su nguyên liệu của một số đơn vị thành viên của Tập đoàn đã phát triển mạnh mẽ trên cơ sở nguồn nguyên liệu cao su tiểu điền ngày càng nhiều, trong khi công suất của các nhà máy chế biến ở các công ty thành viên chưa được sử dụng tối đa. Hoạt động thu mua mủ cao su nguyên liệu của các đơn vị thành viên đã mang lại nhiều ý nghĩa kinh tế và xã hội.

 

Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Về kinh tế, hoạt động thu mua góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận, giảm giá thành chế biến sản phẩm. Về xã hội, việc thu mua gia tăng sản lượng giúp gia tăng thu nhập, tiền lương cho NLĐ trong lĩnh vực chế biến. Các đơn vị thành viên của Tập đoàn trở thành nơi tiêu thụ ổn định cho các hộ cao su tiểu điền trên địa bàn, giúp các hộ tiểu điền tránh cạnh tranh không lành mạnh, ép giá của khu vực tư nhân.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trước thực tế đó, năm 2015, lãnh đạo Tập đoàn đã ban hành Quy định số 61/QĐ-HDQTCSVN ngày 04/3/2015 Quy định về công tác thu mua và Gia công mủ cao su nhằm tạo hành lang pháp lý và định hướng hoạt động thu mua, gia công của các đơn vị thành viên hoạt động một cách có tổ chức và hệ thống. Năm 2021, Tập đoàn đã ban hành Quyết định 162/QĐ-HĐQTCSVN sửa đổi một số quy định của quy chế thu mua nhằm khắc phục những hạn chế và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động thu mua tại các đơn vị thành viên.

 

Ông Dương Tuấn Anh – Phó Trưởng Ban Thị trường kinh doanh VRG báo cáo tại hội nghị

 

Bên cạnh đó, từ việc khuyến khích các đơn vị tổ chức thu mua, lãnh đạo Tập đoàn chủ trương giao kế hoạch thu mua cho các đơn vị, xem như một nhiệm vụ chung trong kế hoạch SXKD hàng năm của từng công ty và của Tập đoàn. Nhờ đó, sản lượng thu mua của toàn Tập đoàn đã có sự tăng trưởng rõ rệt. Sản lượng thu mua toàn Tập đoàn có thời điểm lên mức trên 90.000 tấn/năm. Tuy nhiên, năm 2022, đặc biệt là năm 2023, sản lượng thu mua có dấu hiệu suy giảm.

 

Kết quả thu mua cao su toàn Tập đoàn giai đoạn 2020 – 2023

 

Lượng thu mua có thể đạt 100.000 tấn/năm

 

Hiện nay, có 37 đơn vị thành viên tổ chức thu mua trong Tập đoàn. Trong đó, khu vực Đông Nam bộ có 13 công ty (Đồng Nai, Dầu Tiếng, Phước Hòa, Bình Long, Phú Riềng, Đồng Phú, Lộc Ninh, Tân Biên, Hòa Bình, Bà Rịa, Phú Thịnh, Tây Ninh và Hàng Gòn). Khu vực Tây Nguyên có 10 công ty (Krông Buk, Ea H’leo, Bảo Lâm, Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Mang Yang, Chư Mom Ray, Đồng Phú Đăk Nông và Sa Thầy). Khu vực Duyên hải miền Trung có 5 công ty (Bình Thuận, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Nam và Nam Giang – Quảng Nam). Khu vực Miền núi phía Bắc có 2 công ty (Lai Châu và Điện Biên). Khu vực Campuchia có 4 công ty (CRCK 2, Đồng Nai Kratie, Hoàng Anh Mang Yang K và Đồng Phú Kratie). Khu vực Lào có 2 công ty (Việt Lào và Quasa Geruco).

 

Ông Nguyễn Đức Hiền – TGĐ Cao su Dầu Tiếng tham luận tại hội nghị

 

Về mô hình tổ chức, có 28 đơn vị xây dựng Bộ máy thu mua là Ban thu mua hoặc Tổ thu mua. Trong đó, có 5/28 đơn vị vừa xây dựng Ban thu mua và Tổ thu mua; 1 đơn vị hình thành bộ phận thu mua. Có 23/28 đơn vị có bộ máy thu mua hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; 5/28 đơn vị có bộ máy hoạt động chuyên trách. Số lượng cán bộ thu mua tại các đơn vị trung bình từ 7 – 12 người. Tuy nhiên, một số đơn vị có số lượng cán bộ thu mua rất cao, lên đến 49 người.

 

Ông Tào Mạnh Cương – Trưởng Phòng Quản lý chất lượng Cao su Phước Hòa tham luận tại hội nghị

 

Công tác thu mua của toàn Tập đoàn trong những năm qua đã đạt được kết quả nhất định, góp phần đáng kể vào kết quả SXKD chung và thể hiện vai trò vị thế có ý nghĩa kinh tế, xã hội trên địa bàn, được chính quyền và nhân dân ủng hộ và đánh giá cao. Tuy nhiên, so với năng lực chế biến và nguồn nguyên liệu sẵn có trên địa bàn, lượng thu mua chưa tương xứng với tiềm năng. Nếu tổ chức và duy trì tốt hoạt động thu mua thì sản lượng thu mua hàng năm có thể đạt được 100.000 tấn. Năng lực chế biến của các nhà máy trong Tập đoàn nếu phát huy hết công suất vẫn có thể chế biến lên đến 200.000 tấn/năm.

 

Tất cả sản lượng thu mua của Cao su Phước Hòa đều được sản xuất sản phẩm SVR CV và đạt tỷ lệ xuất khẩu trên 99%. Ảnh: Đào Phong

 

Bên cạnh các yếu tố thuận lợi như tận dụng công suất chế biến dư thừa, kinh nghiệm sản xuất, uy tín, thương hiệu… còn có rất nhiều khó khăn, hạn chế khiến cho hoạt động thu mua chưa phát huy hết tiềm năng.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Trưởng Phòng Kế hoạch Đầu tư TCT Cao su Đồng Nai tham luận tại hội nghị

 

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG đã chia sẻ về những giải pháp, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác thu mua cao su. Trong đó, nhấn mạnh về bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng tạo niềm tin cho khách hàng; chính sách nghiệm thu thanh toán linh hoạt; xây dựng văn hóa ứng xử trong hoạt động của bộ máy thu mua… Vấn đề quan trọng là định hướng, giải pháp lâu dài trên cơ sở quan tâm kiện toàn tổ chức, chính sách, chiến lược phù hợp. Tình hình thị trường cao su trong những năm tiếp theo dự báo có nhiều thuận lợi nên sẽ là cơ hội cho công tác thu mua.

 

Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG chia sẻ về những giải pháp, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác thu mua cao su

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG biểu dương những nỗ lực của các công ty trong thời gian qua đã tổ chức tốt công tác thu mua mủ cao su nguyên liệu, hỗ trợ cao su tiểu điền.

 

“Năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế thế giới, lạm phát… do đó để đạt được chỉ tiêu về khai thác 445.200 tấn mủ, thu mua 75.290 tấn và tiêu thụ 520.490 tấn của Tập đoàn, đồng thời hỗ trợ các hộ tiểu điền, đề nghị Ban Thị trường kinh doanh phối hợp với các Ban chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn về định hướng chính sách, và cơ chế thu mua mủ cao su tại các đơn vị thành viên theo từng vùng miền phù hợp với điều kiện thực tế. Các công ty tăng cường thu mua để khai thác các nguồn lực sẵn có của đơn vị, khai thác hết công suất thiết bị chế biến đã đầu tư. Chú trọng công tác quản lý thu mua, đảm bảo minh bạch, khách quan, hiệu quả, đúng quy định” – ông Lê Thanh Hưng, chỉ đạo.

 

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG ghi nhận những nỗ lực của các công ty trong công tác thu mua

 

“Bên cạnh đó, hướng tới thu mua các nguồn nguyên liệu đạt các chứng nhận bền vững; nguồn nguyên liệu được kiểm soát, truy xuất được nguồn gốc vùng trồng và tập trung thích ứng với yêu cầu của EUDR (Quy định chống phá rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu) hiệu lực vào ngày 31/12/2024. Tham mưu các giải pháp hỗ trợ các hộ cao su tiểu điền đáp ứng yêu cầu nguồn nguyên liệu đầu vào của Tập đoàn…” – TGĐ VRG nhắn nhủ.

 

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

 

Sản lượng thu mua của Cao su Bình Long sản xuất sản phẩm SVR 3L là chủ yếu. Ảnh: Vũ Phong

 

http://tapchicaosu.vn/2024/06/14/phan-dau-san-luong-thu-mua-cao-su-tuong-xung-voi-tiem-nang/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ