logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

“VRG phải đổi mới theo xu hướng thị trường” 22/03/2024

 

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Hoàng Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tại buổi làm việc của đoàn công tác Ủy ban, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với VRG, vào ngày 22/3.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Năm 2023, tình hình SXKD của VRG gặp nhiều khó khăn. Nhưng với việc dự báo tình hình và xây dựng kịch bản SXKD một cách chặt chẽ, cùng với sự đoàn kết đồng lòng trong chỉ đạo, thực hiện, VRG đã xuất sắc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

 

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Tập đoàn đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD trên cơ sở thực tiễn cùng với các giải pháp cục thể để thực hiện cao nhất kế hoạch năm.

 

Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện theo đúng các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường. Công tác tổ chức cán bộ thực hiện đúng quy trình, quy định. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội đã hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

TGĐ VRG Lê Thanh Hưng báo cáo tại buổi làm việc

 

Trong SXKD, năm 2023 doanh thu toàn Tập đoàn đạt 24.243 tỉ đồng (101,0% KH); lợi nhuận trước thuế 3.956 tỉ đồng (101,5% KH); nộp ngân sách 4.084 tỉ đồng (102,8% KH). Riêng quý I năm 2024, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 5.003 tỉ đồng (20% KH năm); lợi nhuận trước thuế ước đạt 997 tỉ đồng (24,3% KH năm).

 

VRG đã duy trì việc làm ổn định cho 83.125 lao động với thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, lao động là người dân tộc thiểu số trên 20.500 người, lao động Lào – Campuchia trên 21.500 người, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho NLĐ.

 

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu Tập đoàn (GVR) tăng từ 14.500đ/CP (ngày 20/3/2023) lên 32.800đ/CP (ngày 20/3/2024).

 

Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha phát biểu tại buổi làm việc

 

Trên cơ sở chiến lược phát triển của VRG đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, Tập đoàn tiếp tục giữ vững vị thế là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực trồng, chế biến, kinh doanh cao su tự nhiên; sản xuất sản phẩm gỗ, sản phẩm công nghiệp, đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, phát triển Tập đoàn hài hòa trên ba trụ cột: Kinh tế – Xã hội – Môi trường, lấy sự ổn định và tăng trưởng bền vững là mục tiêu xuyên suốt, trong đó phát triển các lĩnh vực ngành nghề SXKD chính trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số… để phát triển bền vững Tập đoàn.

 

Ông Lê Long – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc

 

Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, tỷ trọng ngành nghề theo hướng tăng tỷ trọng về doanh thu, lợi nhuận của lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp/cụm công nghiệp (KCN/CCN). Đây là lĩnh vực đã phát triển, có hiệu quả cao và ngày càng chiếm tỉ trọng lớn trong tổng doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn.

 

Hiện nay, Tập đoàn đang triển khai tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh – giai đoạn 1, tỉnh Tây Ninh đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 214/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư, với quy mô sử dụng đất của dự án là 495,17 ha và tổng mức đầu tư 2.350 tỷ đồng.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao sự đóng góp của Tập đoàn và các đơn vị thành viên cho Đảng ủy Khối. Đảng bộ Tập đoàn hoạt động hiệu quả, nề nếp. Công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát đều được Đảng bộ Tập đoàn thực hiện tốt, hiệu quả.

 

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải phát biểu tại buổi làm việc

 

Với kế hoạch SXKD thời gian tới, ông Nguyễn Long Hải đề nghị Tập đoàn tập trung, phấn đấu thực hiện hiệu quả chiến lược đã đề ra để hoàn thành cao nhất kế hoạch SXKD. Với lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đây là hướng đi đúng đắn, cần phải có kế hoạch, chiến lược cụ thể để thực hiện. Riêng lĩnh vực đầu tư, kinh doanh KCN/CCN, Tập đoàn và các đơn vị thành viên phải tăng cường hơn nữa sự phối hợp với địa phương, cùng địa phương kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, đảm bảo đầu tư kinh doanh hiệu quả.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Anh cũng đánh giá cao kết quả SXKD của VRG trong năm 2023 và chúc mừng những kết quả tích cực trong quý I năm 2024. Đặc biệt trong từng giai đoạn, VRG đều sớm xây dựng kế hoạch chiến lược và triển khai thực hiện rất hiệu quả, hoàn thành kế hoạch được giao hàng năm.

 

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Để đạt kết quả tốt hơn nữa, ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị Tập đoàn phải tiếp tục đổi mới theo xu hướng của thị trường, phải nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm mới theo từng giai đoạn và sự đòi hỏi của thị trường. Từ đó nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao thu nhập cho NLĐ.

 

Đặc biệt, theo xu hướng chuyển đổi cơ cấu ngành nghề như hiện nay, đất cao su bị thu hẹp dần, Tập đoàn phải quan tâm chú trọng công tác giống, năng suất, chất lượng vườn cây, đầu tư chất xám, áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả.

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn chụp ảnh lưu niệm

 

Việc chuyển đổi đất làm KCN/CCN, ông Nguyễn Hoàng Anh lưu ý Tập đoàn phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, có đánh giá cũng như kế hoạch chi tiết, rõ ràng, đảm bảo chỉ chuyển đổi những vùng đất kém hiệu quả, giữ lại các vùng đất tốt, phù hợp với cây cao su để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất cũng như hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn.

 

http://tapchicaosu.vn/2024/03/22/vrg-phai-doi-moi-theo-xu-huong-thi-truong/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ