logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

“VRG phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục phát triển ổn định” 15/03/2024

 

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Cảnh Toàn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tại buổi làm việc giữa Đoàn công tác Ủy ban với VRG, vào ngày 15/3.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đỗ Hữu Phước – Phó TGĐ VRG, cho biết, Tập đoàn hiện đang quản lý 115 công ty (gồm 99 công ty con và 16 công ty liên kết), trong 99 công ty con có 63 công ty trồng cao su, 10 công ty chế biến gỗ, 6 công ty khu công nghiệp, 11 công ty công nghiệp và dịch vụ, 9 công ty thuộc ngành khác.

 

Năm qua, Tập đoàn đã thực hiện các biện pháp tiết giảm tối đa chi phí; kết quả các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách hợp nhất toàn Tập đoàn đều đạt và vượt kế hoạch năm 2023 theo thỏa thuận của Ủy ban. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tập đoàn luôn chú trọng quan tâm chăm lo đời sống cho 83.125 NLĐ ở khắp các vùng miền trải dài cả nước, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, VRG làm tốt trong công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trong và ngoài nước.

 

Ông Nguyễn Cảnh Toàn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc

 

Tiền lương bình quân NLĐ năm 2023 là 7,54 triệu đồng/người/tháng (trong đó tiền lương bình quân khu vực cao su 7,16 triệu đồng/người/tháng); thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng.

 

Năm 2024, VRG phấn đấu thực hiện doanh thu 24.999 tỷ đồng (cao hơn 2,1% so với năm 2023); lợi nhuận trước thuế 4.104 tỷ đồng (cao hơn 2,2% so với năm 2023); lợi nhuận sau thuế 3.437 tỷ đồng (cao hơn 0,9% so với năm 2023). Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, doanh thu 3.988 tỷ đồng (cao hơn 3% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế 1.454 tỷ đồng (cao hơn 3,5% so với năm 2023), lợi nhuận trước thuế 1.454 tỷ đồng (cao hơn 3,5% so với năm 2023).

 

Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại buổi làm việc

 

Hiện nay, Tập đoàn đang tổ chức triển khai tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh – giai đoạn 1, tỉnh Tây Ninh đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 214/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư, với quy mô sử dụng đất của dự án là 495,17 ha và tổng mức đầu tư 2.350 tỷ đồng.

 

 VRG tiếp tục phát triển bền vững trên nền tảng 3 trụ cột: Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm xã hội. Tiếp tục thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Tập đoàn năm 2023 – 2030, tầm nhìn 2050.

 

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG phát biểu tại buổi làm việc

 

 Nhằm để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và những năm tiếp theo, Tập đoàn kiến nghị Ủy ban sớm xem xét thỏa thuận phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn, Quy chế quản lý nợ.

 

 Ngày 23/2, Chính phủ đã ban hành Nghị định 21/2024/NĐ-CP quy định mới về tiền lương, phụ cấp trong doanh nghiệp Nhà nước; trong đó quy định bổ sung chi tiết các điều khoản được phép loại trừ các yếu tố khách quan; Các yếu tố đặc thù đối với Doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội… Kiến nghị Ủy ban xem xét có hướng dẫn bổ sung các cơ chế chính sách chưa phù hợp để từ đó có cơ sở triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm bảo đảm ổn định thu nhập việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ Tập đoàn trong giai đoạn cạnh tranh lao động hiện nay.

 

VRG kiến nghị Ủy ban chấp thuận đề án cho Tập đoàn thành lập các Chi nhánh khu công nghiệp VRG tại từng địa phương để tổ chức thực hiện quản lý đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp do Tập đoàn làm chủ đầu tư. 

 

Ông Đỗ Hữu Phước – Phó TGĐ VRG báo cáo tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Cảnh Toàn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cho biết: “Tôi đã gắn bó với VRG ngay từ đầu từ thời kỳ Tập đoàn cổ phần hóa năm 2018. Tôi đánh giá rất cao tập thể lãnh đạo và CB.CNV LĐ VRG luôn đoàn kết, thống nhất và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

 

Ông Nguyễn Cảnh Toàn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc

 

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, chỉ đạo: “Về công tác đầu tư các dự án, thời gian qua VRG đã có chuyển dịch SXKD, vì vậy Tập đoàn tiếp tục theo chiều hướng chuyên sâu hơn. Về sắp xếp nhà đất, phải bám sát theo quy định. Về công tác tiền lương, tiền lương của VRG đang xếp thứ 11 trong số các tập đoàn, tổng công ty; lãnh đạo Ủy ban cũng trăn trở về mức lương khá thấp của VRG hiện nay. Về công tác quy hoạch đào tạo nguồn cán bộ, đề nghị lãnh đạo Tập đoàn cần chú trọng hơn nữa, đặc biệt là lưu ý các nhân tố từ các đơn vị thành viên, đảm bảo tính kế thừa, dự nguồn… Lãnh đạo Ủy ban tin tưởng VRG với bề dày truyền thống, Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thành nhiệm vụ Ủy ban giao, thắng lợi trong năm 2024 và những năm tiếp theo”.

 

http://tapchicaosu.vn/2024/03/15/vrg-phat-huy-truyen-thong-doan-ket-tiep-tuc-phat-trien-on-dinh/

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ