logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đảng bộ VRG góp phần vào kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối DNTW 27/07/2022

 

Đảng bộ VRG góp phần vào kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ Chính trị của Đảng bộ Khối DNTW. Đó là nhận xét của đ/c Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ VRG diễn ra vào sáng ngày 27/7.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do hậu quả cũa dịch bệnh Covid-19 để lại, xung đột chính trị, quân sự giữa các nước…đã ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Trước những khó khăn, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo đề ra các biện pháp quản lý, điều hành cụ thể, phù hợp, tối ưu hoá nguồn lực hiện hữu, phát huy truyền thống của ngành cao su, tập hợp thống nhất sức mạnh tập thể của CBCNVC – LĐ toàn ngành chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động.

Đảng ủy Tập đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ các Kế hoạch, Quy định, Chỉ thị… của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

 

Đ/c Hà Văn Khương – Phó Bí thư Đảng ủy VRG báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của Đảng bộ VRG

 

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy Đảng VRG đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống chính trị từ Công ty Mẹ đến đơn vị thành viên tiếp tục duy trì thực hiện các giải pháp thích ứng linh hoạt, kiểm soát, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới.

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy VRG tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt công tác sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu tháng đầu để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác tái cơ cấu Tập đoàn theo chủ trương đã được phê duyệt; công tác thoái vốn ngoài ngành; Triển khai hiệu quả hoạt động đầu tư tại CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia; tiếp tục tập trung duy trì ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tập đoàn.

 

Đảng ủy VRG tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Chủ trì hội nghị thảo luận tại Hội nghị

 

Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động thường xuyên của Đảng bộ Tập đoàn.

 

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm cho thấy tình hình SXKD của Tập đoàn rất khả quan. Sản lượng cao su khai thác 6 tháng đầu năm toàn Tập đoàn ước đạt 130.274 tấn, bằng 32,62% KH năm và hơn 11,89% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng cao su tiêu thụ ước đạt 181.000 tấn, đạt 36,1% KH năm và hơn 11,96% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu hợp nhất 11.748 tỷ đồng, đạt 39,6% KH năm và 101,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế 2.868 tỷ đồng, đạt 44,3% KH năm và hơn 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Nộp ngân sách nhà nước 1.248 tỷ đồng, hơn 10,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thu nhập bình quân người lao động ước đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng.

 

Bà Trương Thị Huế Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu tham luận tại hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ VRG đã đạt được trong 6 tháng đầu năm trên các mặt công tác xây dựng Đảng cũng như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động SXKD, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận, thu nhập ổn định cho NLĐ, các hoạt động an sinh xã hội, góp phần đảm bảo Quốc phòng an ninh đất nước. Đảng bộ VRG đã góp phần vào kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị của Đảng bộ Khối DNTW.

 

Đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

6 tháng cuối năm, ngành cao su vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 đã giảm nhưng hiện nay, các biến thể mới có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe NLĐ và tình hình SXKD. Đảng ủy, Hội đồng Quản trị Tập đoàn cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên tăng cường quyết liệt công tác phòng, chống dịch, tiếp tục xây dựng kịch bản, phương án ứng phó phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh để đảm bảo SXKD và an toàn sức khỏe cho NLĐ.

 

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022, thời gian tới, đ/c Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy VRG đề nghị Đảng bộ VRG cần tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ Đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa; tiếp tục tục tinh gọn bộ máy, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; phát huy sáng kiến, sáng tạo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ra sức thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Bí thư Đảng ủy VRG Trần Công Kha phát biểu kết luận Hội nghị

 

“Tôi tin tưởng rằng toàn thể Đảng viên, CB. CNLĐ Tập đoàn sẽ nỗ lực, kiên trì, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy lợi thế để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ Chính trị, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh”, Đ/c Trần Công Kha chia sẻ.

 

http://tapchicaosu.vn/2022/07/27/dang-bo-vrg-gop-phan-vao-ket-qua-tich-cuc-trong-cong-tac-xay-dung-dang-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-cua-dang-bo-khoi-dntw/

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ