logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Không tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động cấp Tập đoàn 2016 27/11/2015

 Đại biểu biểu quyết tại Hội nghị người lao động Tập đoàn năm 2014. Ảnh: Tùng Châu

 

Đại biểu biểu quyết tại Hội nghị người lao động Tập đoàn năm 2014.

Ảnh: Tùng Châu

Nguyên nhân là năm 2016, do tình hình khó khăn trong hoạt động SXKD các đơn vị nói riêng, VRG nói chung, Ban TGĐ VRG và BTV CĐ Cao su VN quyết định không tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động cấp Tập đoàn, nhằm tiết giảm chi phí, tập trung cho nhiệm vụ SXKD và chăm lo đời sống CBCNV-LĐ.

Các đơn vị thành viên vẫn tổ chức Hội nghị Người lao động theo Nghị định 60/2013. Những kiến nghị, đề xuất của CBCNV-LĐ tại Hội nghị Người lao động cấp doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Tập đoàn, sẽ được giải quyết thỏa đáng tại Lễ tổng kết SXKD của Tập đoàn năm 2016.

P.V – P.T

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/trang-tin-cong-doan/khong-to-chuc-hoi-nghi-dai-bieu-nguoi-lao-dong-cap-tap-doan-2016.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ