logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cụm thi đua miền Trung: Chăm lo người lao động đón Tết 08/01/2016

BTV CĐ CS VN và lãnh đạo Công ty TNHH MTV CS Thanh Hóa tặng quà cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn

BTV CĐ CS VN và lãnh đạo Công ty TNHH MTV CS Thanh Hóa tặng quà cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn

Theo ông Phan Tấn Hải, trong tình hình hiện nay, các đơn vị cần phát huy vai trò của tổ chức CĐ đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển SXKD. Đồng thời, phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị người lao động năm 2016 và Hội nghị tổng kết SXKD năm 2015 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tổ chức chăm lo cho CNVC-LĐ đón Tết Nguyên đán Bính Thân vui vẻ, ấm áp, an toàn, tiết kiệm, trong đó đặc biệt quan tâm đến những CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo 100% CNLĐ đều có Tết. CĐ các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 6a, 6b/NQ-CĐCS của CĐ Cao su VN về đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình trong CNVC-LĐ; xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa cơ sở…

Hội nghị thông qua kết quả chấm điểm thi đua, xếp loại và đề xuất, suy tôn các danh hiệu khen thưởng năm 2015. Theo đó, Cụm thống nhất đề nghị tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc năm 2015 của CĐ Cao su VN cho CĐ Cao su Thanh Hóa và CĐ Cao su Quảng Nam. Thông qua tiêu chí và thang điểm thi đua Cụm năm 2016; ký kết giao ước thi đua năm 2016. Bầu CĐ Cao su Nam Giang – Quảng Nam làm Cụm trưởng; CĐ Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh làm Cụm phó năm 2016. Dịp này, Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Tấn Hải đã tặng 20 suất quà cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Trương Ngọc Sơn

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/trang-tin-cong-doan/cum-thi-dua-mien-trung-cham-lo-nguoi-lao-dong-don-tet.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ