logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Tháng 9/2013: Xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng cả về lượng và giá trị 03/10/2013

So với tháng 8, cao su xuất khẩu tháng 9 tăng 7,9% về lượng, tăng 10,9% về giá trị và giá tăng nhẹ 2,7%. So với cùng kỳ năm trước, cao su xuất khẩu tăng 5,9% về lượng nhưng giảm 5,7% về giá trị và giảm mạnh 48,5% về giá.

Lượng và giá trị cao su thiên nhiên xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2013

http://image.vietstock.vn/2013/10/02/xuat-khau-cao-su.jpg

Trong 9 tháng đầu năm 2013, Việt Nam xuất khẩu ước đạt 725.068 tấn, đạt khoảng 1.717 triệu USD, đơn giá bình quân đạt 2.368 USD/tấn. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng nhẹ 0,9% về lượng nhưng giảm 16,1% về kim ngạch xuất khẩu và giảm 16,8% về đơn giá bình quân.

Thời báo ngân hàng

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ