Kiến nghị nữ công nhân ngành cao su nghỉ hưu ở tuổi 45 03/10/2013

http://mgov.vn/upload/news/giangphan/2013/10/524b96cd69f77_small.jpg

Công đoàn Cao su Việt Nam đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị xem xét, sửa đổi tuổi nghỉ hưu cho lao động nữ trực tiếp sản xuất xuống còn 45 tuổi, sau khi đã đóng đủ 20 năm BHXH.

Được biết, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có khoảng 55.000 lao động nữ (chiếm 43% lực lượng công nhân viên chức-lao động), trong đó 90% trực tiếp sản xuất.

Hoàng Anh

http://chinhphu.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ