logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Bảng giá cao su thành phẩm tại một số tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nguyên sáng 9/10/2013 09/10/2013

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 9/10

Chủng loại

Ngày 9/10

Ngày 8/10

Thay đổi

SVR 3L

46300

44900

1400

SVR 20

42500

41200

1300

SVR 10

42700

41300

1400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 9/10

Chủng loại

Ngày 9/10

Ngày 8/10

Thay đổi

SVR 5

44400

43000

1400

SVR L

44300

42900

1400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 9/10

Chủng loại

Ngày 9/10

Ngày 8/10

Thay đổi

RSS1

47100

45700

1400

RSS3

46800

45300

1500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ