logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Số liệu thống kê ngành cao su thiên nhiên của Malaysia tháng 8/2013 19/10/2013

Sản lượng cao su thiên nhiên (CSTN) của Malaysia trong tháng 8/2013 đạt 70,066 nghìn tấn giảm 15,4% so với tháng trước và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2012. Khu vực trang trại nhỏ là nhà sản xuất CSTN chính chiếm 92,7% trong khi khu vực đồn điền góp 7,3%. Negeri Sembilan là nơi sản xuất CSTN lớn nhất trong khu vực đồn điền (22,3%), tiếp theo là Kedah (18,97%) và Perak (14,8%).

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tháng 8/2013 của Malaysia đạt 71,290 nghìn tấn tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 14,1% so với tháng 8/2012. Trong đó cao su SMR chiếm 91,8% trong tổng xuất khẩu. Xuất khẩu cao su của nước này trong tháng 8/2013 chủ yếu sang Trung Quốc (chiếm 42,6%); Đức (chiếm 12,1%); USA (chiếm 6,1%);  Iran (chiếm 5,4%); Brazil (5,3%); Hàn Quốc (2,4%); Phần Lan (2,2%); Pháp (1,9%)….

Nhập khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 8/2013 của Malaysia đạt 87,34 nghìn tấn, giảm 3,3% so với tháng trước và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nhập khẩu chủ yếu là cao su Latex và SMR chiếm tỷ trọng lần lượt 30,6% và 46,8%. Nhập khẩu chủ yếu từ Thái Lan (chiếm 47%) và Việt Nam (chiếm 34,2%).

Trong tháng 8/2013, tổng tiêu dùng nội địa cao cao su thiên nhiên đạt 34,28 nghìn tấn giảm 9,1% so với tháng trước và giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2012. Ngành công nghiệp găng tay cao su là ngành công nghiệp tiêu thụ cao su thiên nhiên nhiều nhất chiếm 71,8%, tiếp theo là chỉ cao su chiếm 9%; lốp xe và ruột chiếm 5,8%.

Tồn kho cao su thiên nhiên của Malaysia đến 30/8/2013 đạt 157,57 nghìn tấn tăng 4,9% so với cuối tháng 7/2013 và tăng 21,6% so với mức tồn kho cùng thời điểm năm 2012.

Diễn biến một số chỉ tiêu thống kê quan trọng của ngành cao su thiên nhiên của Malaysia theo từ 1/2012-8/2013, nghìn tấn

cs1 18-10-2013.png

Nguồn: Cục thống kế Malaysia

Malaysia là thị trường nhập khẩu cao su lớn thứ hai của Việt Nam sau Trung Quốc. Xuất khẩu cao su sang thị trường này đã tăng mạnh từ mức 57 nghìn tấn trong năm 2011 lên 200 nghìn tấn trong năm 2013. Xu hướng tăng tiếp tục được duy trì sang năm 2013, tuy nhiên do ảnh hưởng của giá xuất khẩu giảm mạnh nên mặc dù lượng tăng nhưng kim ngạch xuất khẩu cao su sang Malaysia trong 9 tháng đầu năm 2013 lại sụt giảm.

Tổng lượng cao su xuất khẩu sang thị trường Malaysia tại 9 tháng đầu năm 2013 đạt 157,18 nghìn tấn, trị giá 370,62 triệu USD mặc dù tăng 13,05% về lượng nhưng vẫn giảm 6,48% về trị giá so với cùng kỳ 9 tháng 2012.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường Malaysia, tháng 1/2011 – tháng 9/2013

cs2 18-10-2013.png

Nguồn: AgroMonitor tính theo số liệu Tổng cục Hải quan

 Agromonitor

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ