logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Đ/c Đại biểu Quốc hội, Tổng Giám đốc VRG Trần Ngọc Thuận tiếp xúc cử tri Chơn Thành – tỉnh Bình Phước 13/12/2013

Cử tri phát biểu ý kiến.

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã được đại biểu báo cáo tóm tắt nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13, gồm: Xem xét thông qua Hiến pháp sửa đổi, 8 luật, cho ý kiến 10 dự luật khác; xem xét các báo cáo của UBTV Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước…

Tiếp đó, bà con cử tri đã phát biểu nhiều ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến năng lực của một số cán bộ cấp xã còn yếu; dự án đường Hồ Chí Minh triển khai chậm, ảnh hưởng đến đời sống người dân; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn nhiều bất cập; dự án các khu công nghiệp, đô thị, dân cư trên địa bàn huyện còn kéo dài…

Sau khi nghe các ý kiến của bà con cử tri, ông Trần Ngọc Thuận đã tiếp thu và trả lời một số ý kiến. Còn những ý kiến chưa thể trả lời ngay, ông hứa sẽ chuyển các ngành chức năng có liên quan và Quốc hội khoá 13 xem xét trả lời./.

Đỗ Trình  

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ