logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Ấn Độ: Sản lượng cao su giảm gia tăng lo ngại nguồn cung 26/12/2013

Ấn Độ: Sản lượng cao su giảm gia tăng lo ngại nguồn cungỦy ban trước đó đã dự báo sản lượng cao su niên vụ 2013/14 đạt 960.000 tấn và tiêu thụ đạt 1.020.000 tấn, thâm hụt 60.000 tấn. Theo những người trồng trọt, sản lượng sẽ giảm xuống còn 800.000 tấn. Trong niên vụ 2012/13, sản lượng cao su đạt 912.200 tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Thomas cho biết, tiêu thụ cũng sẽ thấp hơn so với dự báo trước đây, đưa ra xu hướng hiện tại. Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 11 giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước đó, xuống còn 648.530 tấn. Giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 thường sản lượng cao su đạt mức đỉnh điểm, chiếm khoảng 40% trong tổng sản lượng hàng năm. Trong năm tài chính này, trừ tháng 4 và tháng 5, tất cả các tháng khác sản lượng đều giảm. Giá cao su toàn cầu hấp dẫn, ngành công nghiệp đã nhập khẩu đến tận tháng 10, cân bằng cung cầu. Tuy nhiên, sự lựa chọn này sự lựa chọn này trở nên ít hấp dẫn hơn so với tháng trước, do giá nước ngoài đã thay đổi. Những người trồng cho biết, sản lượng cao su cũng sẽ ở mức thấp trong tháng 12, tháng 1, tháng 2 và tháng 3. Bình thường, sản lượng cao su giảm trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4. Một vài người cho biết, sản lượng có thể bị ảnh hưởng đáng kể trong ngành công nghiệp tiêu thụ, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, Ủy ban cao su không thấy trước một vấn đề nghiêm trọng.

http://www.hhm.vn - theo caosu.net

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ