logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Việt Nam có thể vượt Ấn Độ về năng suất và sản lượng cao su thiên nhiên 07/01/2014

Trong năm 2012, năng suất cao su thiên nhiên của Ấn Độ giữ vị trí thứ nhất với năng suất trung bình đạt 1.823kg/ha, Việt Nam giữ vị trí thứ hai với năng suất trung bình đạt 1.707 kg/ha. ANRPC dự báo trong năm 2013, năng suất cao su thiên nhiên của Ấn Độ đạt 1.662 kg/ha, trong khi Việt Nam đạt 1.743 kg/ha, đưa Ấn Độ xuống vị trí thứ hai toàn cầu về năng suất cao su thiên nhiên.

Theo ANRPC, sản lượng cao su thiên nhiên của Ấn Độ năm 2013 ước đạt 861.000 tấn, giảm 6,3% so với năm 2012. Việt Nam ước đạt 1,01 triệu tấn về sản lượng cao su thiên nhiên trong năm 2013, tăng 17% so với năm 2012, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ ba thế giới về sản lượng cao su thiên nhiên, sau Thái Lan và Indonesia. Sản lượng cao su thiên nhiên của Malaysia trong năm 2013 ước đạt 900.000 tấn, đứng ở vị trí thứ tư và Ấn Độ ở vị trí thứ năm toàn cầu về sản lượng cao su thiên nhiên.

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam biên dịch (Chí Dương),

nguồn: http://www.rubberasia.com/ , 06/01/2014

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ