logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cần củng cố bộ máy làm công tác xuất khẩu 10/01/2014

Cụ thể 3 vấn đề là công tác XK, quản lý chất lượng và công tác thu mua. Cần đánh giá 1 cách đồng bộ 3 nội dung quan trọng này để củng cố và đẩy mạnh công tác XK, thị trường trong thời gian tới”. TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận chỉ đạo như vậy khi đề cập về công tác XK cao su.

Từ trước đến nay cao su Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung (TN&DHMT) phần lớn tập trung vào giao dịch trên thị trường mậu biên và nội tiêu, chưa chú trọng việc ký hợp đồng dài hạn (HĐDH) nên gặp khó khăn trong tiêu thụ mỗi khi thị trường có biến động. Lãnh đạo VRG đã có những chỉ đạo quyết liệt trong vấn đề này.

Thời gian qua các đơn vị TN&DHMT vẫn khá bế tắc về thị trường mới, chủ yếu vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường mậu biên của Trung Quốc, hoặc chủ yếu tiêu thụ nội địa và ủy thác XK cho VRG. Hiện nay, lượng sản xuất cao su tiểu điền và tư nhân ngày càng nhiều và tập trung vào thị trường mậu biên trong khi quản lý thị trường tiểu ngạch của phía Trung Quốc ngày càng chặt. Hơn nữa nhu cầu thị trường mậu biên có giới hạn và Trung Quốc luôn có xu hướng chèn giá, ép giá khi cao su đưa ra biên giới quá nhiều và thiếu sự quản lý của Việt Nam. Khi cao su tồn ít hay không còn tại Móng Cái, Lào Cai, thì Trung Quốc thường đẩy giá lên cao để kích thích doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng. Nhưng khi hàng ra đến nơi khá nhiều thì giá sẽ giảm mạnh, gây rủi ro cho doanh nghiệp rất lớn.

Giá cao su tại thị trường mậu biên năm 2013 thấp hơn giá bình quân trên các thị trường khác và gặp nhiều rủi ro như hàng để tồn kho lâu tại biên giới và giảm giá mạnh. Ông Võ Hoàng An – Trưởng Ban Xuất nhập khẩu VRG, nhận định: “Với dự báo nguồn cung cao su sẽ lớn hơn trong vài năm tới, các công ty nhất là khu vực TN&DHMT cần phải chủ động tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ mới ngoài thị trường mậu biên và nội tiêu. Các công ty cần phải kiểm phẩm và cấp chứng chỉ kiểm phẩm cho tất cả các chủng loại cao su, để có thể chào bán và tiêu thụ hàng hóa của mình vào các thị trường khác ngoài mậu biên”.

Ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch HĐTV VRG chỉ đạo, trong điều kiện giá cả cao su như hiện nay cần phải đặt tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm lên trên hết. Các đơn vị tại khu vực này cần phải chú trọng khâu kiểm phẩm, bao bì. Còn ông Phạm Văn Hiền, Phó TGĐ VRG cho rằng các đơn vị này cần chú trọng việc ký hợp đồng dài hạn. “Trong năm 2013 toàn Tập đoàn chỉ ký được 92.000 tấn, chiếm chỉ 35% là quá thấp, so với sản lượng sản xuất, thu mua thì còn thấp hơn. Các đơn vị, đặc biệt là khối TN&DHMT cần kiên trì thực hiện đúng chỉ đạo của VRG về HĐDH. Do chưa chú trọng việc ký HĐDH, chỉ bán chuyến nên việc tiêu thụ gặp khó khăn. Cần đưa vào chỉ tiêu pháp lệnh việc ký HĐDH”, ông Hiền nói. Bởi vậy, trong chỉ đạo điều hành, công tác ký HĐDH sẽ là một trong các tiêu chí thi đua khen thưởng. TGĐ Trần Ngọc Thuận đề nghị trong các kỳ Đại Hội CNVC, hội nghị người lao động cần có khen thưởng trong công tác XK, mà cụ thể là ký HĐDH của các đơn vị. Qua đó nâng tầm quan trọng của công tác XK trong hoạt động SXKD nói chung.

Theo Ban XNK VRG, các đơn vị khu vực này cần chú trọng hơn nữa ở khâu bán hàng. Cụ thể là cần cập nhật liên tục tình hình thị trường, giá cả và dự báo hàng ngày để có thể lập phương án sản xuất và tiêu thụ cao su kịp thời, hiệu quả. Cần có những dự báo kịp thời và chính xác để kịp ứng phó khi thị trường có nhiều biến động, diễn biến bất lợi. Mỗi công ty cũng cần xây dựng chiến lược sản phẩm và thị trường phù hợp. Về chiến lược dài hạn, cần định hướng sản phẩm trên cơ sở lợi thế của công ty và tích cực quảng bá, mở rộng thị trường, khách hàng mới cho sản phẩm này. Đi kèm đó, phải không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và chủ động tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, thị trường mới.

Kinh nghiệm cho thấy đối với các công ty có chiến lược thị trường tốt như lượng khách hàng đa dạng, thiết lập quan hệ song phương tốt, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của khách hàng thì sẽ không gặp nhiều khó khăn khi tình hình thị trường đi xuống và tiêu thụ khó khăn. Còn những công ty chưa thiết lập hay không có quan hệ khách hàng tốt, sản xuất một số chủng loại khách hàng chưa mua và chấp nhận về chất lượng thì có thể sẽ gặp nhiều khó khăn.

Quốc An

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ