logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG đạt doanh thu 25.778 tỷ đồng 17/01/2014

Năm 2013, tuy tình hình chung không thuận lợi nhưng VRG đã có nhiều nổ lực để hoàn thành các mục tiêu đề ra, bảo đảm được tốc độ tăng trưởng; tăng sản lượng khai thác mủ; tăng cường mở rộng diện tích trồng cao su trong và ngoài nước; doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động… cơ bản vẫn được giữ vững. Cụ thể VRG đã chế biến được 338.734 tấn mủ cao su các loại, vượt 7.410 tấn so với kế hoạch năm; tiêu thụ 318.958 tấn cao su các loại; tổng doanh thu đạt 25.778 tỷ đồng, trong đó doanh thu kinh doanh cao su đạt 16.500 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.501 tỷ; nộp ngân sách 2.187 tỷ đồng… Trong năm VRG đã trồng mới và tái canh 43.998 ha, nâng tổng diện tích cao su của tập đoàn hiện nay lên 392.238 ha. Trong lĩnh vực phát triển diện tích cao su, năm 2013 VRG tiếp tục phát triển hiệu quả diện tích tại Lào và Campuchia, qua đó nâng diện tích cao su tại Lào hiện nay lên 18.958 ha và tại Campuchia lên 78.622 ha. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, VRG đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, công tác xã hội và và chăm lo tốt đời sống người lao động; thực hiện nhiều chương trình thiết thực hướng về cộng đồng, xã hội…

Phát huy thành tích đạt được, đề ra kế hoạch năm 2014 VRG phấn đấu đạt mức tăng trưởng khá so năm 2013 ở tất các lĩnh vực hoạt động. Cụ thể phấn đấu đưa diện tích của VRG lên 420.000 ha; sản lượng khai thác đạt 168.500 ha; năng suất bình quân 1,56 tấn/ha; sản lượng cao su thu mua đạt 70.000 tấn; sản lượng tiêu thụ đạt 335.000 tấn; chế biến gỗ MDF tăng 20%; thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của VRG tăng 5%…

T. BÌNH - C. SƠN

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ