logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Chủ động xây dựng các kịch bản về tiêu thụ cao su trong năm 2014 20/01/2014

Trong điều kiện khó khăn như hiện nay càng phải quyết liệt nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là các đơn vị Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Tình hình năm 2014 chưa khởi sắc lắm, bởi vậy cần có những giải pháp trong công tác tiêu thụ... Về cơ cấu sản phẩm, các đơn vị nên đẩy mạnh sản xuất SVR 20 để mở rộng thị trường tiêu thụ. Sản phẩm chủ lực của VRG hiện nay là SVR 3L, nhưng lại thiếu SVR 20 mà thị trường tiêu thụ đang cần.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ VRG, cho biết các tổ chức cao su quốc tế dự báo năm 2014 nguồn cung cao su vẫn lớn hơn cầu nên giá cao su có khả năng vẫn như năm 2013. Hy vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ giúp thị trường tiêu thụ khả quan, giá cao su sẽ ổn định. “Bởi vậy trong năm 2014, các đơn vị cần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo 2 kịch bản. Kịch bản 1 là xây dựng trên cơ sở giá 50 triệu đồng/tấn, kịch bản 2 là xây dựng với giá 45 triệu đồng/tấn, áp dụng từ tháng 1 đến tháng 6/2014, sau đó nếu giá tốt hơn thì dịch chuyển qua 50 triệu đồng/tấn để đảm bảo tiền lương, giá thành”, ông Thuận cho biết.

N.K

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ