logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên tăng 4,8% 18/02/2014

Lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên của các nước thành viên ANRPC trong mười tháng đầu năm 2013 đạt 5,57 triệu tấn, lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên cùng kỳ năm 2012 là 5,52 triệu tấn. Trung Quốc là nước có lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên cao nhất trong mười tháng đầu năm 2013, tăng 7,1% so với năm 2012, do sự gia tăng nhu cầu cao su thiên nhiên trong nước và sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.

Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam biên dịch (Chí Dương),

nguồn: Rubber Asia, 1-2/2014: 119.

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ