logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Dự kiến tiêu thụ 550.000 m3 gỗ trong năm 2014 21/02/2014

VRG đang tập trung phát triển sản phẩm gỗ tinh chế từ gỗ cao su, đẩy mạnh hợp tác với đối tác nước ngoài để tăng hàm lượng giá trị cho sản phẩm gỗ. Từng bước sẽ chuyển dần từ hình thức sản xuất gia công theo đơn hàng, mẫu mã của công ty thương mại sang hình thức tự thiết kế mẫu mã, tiếp thị và bán hàng cho các công ty phân phối để tăng giá trị sản phm.

Năm 2013 VRG sản xuất 614.181m3 gỗ các loại, bằng 154% so với mục tiêu sản lượng đến 2015 của VRG được Chính phủ phê duyệt là 400.000 m3 gỗ. Tổng sản lượng gỗ tiêu thụ trong năm 2013 là 576.358m3, doanh thu đạt 3.795 tỷ đồng. Năm 2014, VRG dự kiến tiêu thụ 550.000 m3 gỗ tổng doanh thu đạt 3.660 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2013.

P.V

Nguồn: Tạp chí cao su VN

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ