logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG là Tập đoàn kinh tế nông nghiệp đứng đầu cả nước và có vị thế ở khu vực 06/03/2014

Sản xuất kinh doanh cao su hiệu quả, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển

 Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, năm 2013 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế, trong đó tổng cầu và giá các mặt hàng nông sản nói chung và cao su nói riêng đều giảm so với năm 2012. Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, lại bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ ở các tỉnh miền Trung, VRG đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện nghiêm túc tái cơ cấu Tập đoàn theo chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể là thoái vốn các dự án ngoài ngành sản xuất chính, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành hầu hết các mục tiêu đã đề ra như cắt giảm chi phí, kiểm soát chặt chẽ giá thành sản phẩm, chăm lo đời sống cho người lao động, sản xuất kinh doanh cao su có hiệu quả, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển. “Tôi thực sự ngạc nhiên và ấn tượng với mức tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu của VRG, đạt trên 21%. Đây là một thành tích đáng khích lệ, là mức cao so với các tập đoàn kinh tế khác”. Phó Thủ tướng phát biểu.

Phó Thủ tướng khẳng định, VRG phát triển cao su thành cây chủ lực ở nhiều vùng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm cải thiện đời sống, giải quyết việc làm cho gần 130.000 lao động, với thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, tích cực tham gia vào các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng trường, lớp học, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai... Việc đầu tư ra nước ngoài được triển khai nhanh, bước đầu đạt kết quả tốt. “Với những thành quả nêu trên, VRG đã khẳng định được vai trò là một Tập đoàn kinh tế nông nghiệp đứng đầu cả nước và có vị thế ở khu vực; góp phần rất lớn trong xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, củng cố an ninh, chính trị, quốc phòng và cùng Đảng, Nhà nước củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị với các nước bạn”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng

 Đánh giá cao các kết quả đã đạt được, nhưng Phó Thủ tướng cũng cho rằng ngành cao su nói chung và sản xuất kinh doanh của VRG nói riêng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, sản lượng cao su tiếp tục tăng nhưng giá giảm; thị trường xuất khẩu còn đơn điệu, chưa đa dạng, dễ gặp rủi ro. Bên cạnh đó, chất lượng cao su chưa cao, không đồng đều, không ổn định. Không những thế, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu ở dạng sơ chế, sản phẩm chế biến sâu để nâng cao giá trị, hiệu quả chưa nhiều. Công tác quản lý quy hoạch phát triển cao su, nhất là cao su tiểu điền còn nhiều bất cập như vượt diện tích, không nằm trong khu vực phù hợp, dễ bị rủi ro do thiên tai. Việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư ở nước ngoài còn chậm v.v…

Phó Thủ tướng chỉ đạo, bên cạnh tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, trong năm tới cần đánh giá về năng suất lao động và coi đây là một trong những nội dung của tái cơ cấu để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh.

Về việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2014, Phó Thủ tướng cho rằng tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và đóng góp tích cực vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp và nền kinh tế, Phó Thủ tướng chỉ đạo VRG tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 5/1/2013.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý VRG, Hiệp hội Cao su và các cơ quan liên quan cần nhanh chóng xây dựng chất lượng, thương hiệu sản phẩm theo quy trình quản lý và quốc tế hóa để sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn. Đồng thời xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu mới, nâng cao khả năng cạnh tranh, hạn chế rủi ro, xuất khẩu ổn định.

Ngoài đầu tư chế biến các sản phẩm sử dụng nguyên liệu từ mủ cao su, VRG cần tập trung đầu tư chế biến các sản phẩm gỗ có lợi thế, hiệu quả cao như sản phẩm gỗ MDF để khai thác hết tiềm năng của ngành cao su và gỗ rừng trồng ở các vùng khác nhằm giải quyết thêm việc làm, tăng thu nhập cho người làm nghề rừng.

Phó Thủ tướng chỉ rõ: “Thị trường của cao su VN còn đơn điệu, không đa dạng, dễ dẫn tới rủi ro. Do đó, để có giá tốt, giá trị gia tăng cao hơn cần đưa công nghệ vào nhằm nâng năng suất lao động, tăng cường công tác chế biến để tăng giá trị trên sản phẩm chứ không thể để tình trạng tiêu thụ sơ chế chiếm tới 80% hiện nay. Đồng thời phải đa dạng hóa thị trường để giảm rủi ro trong tương lai”.

Về vấn đề phát triển cao su, Phó Thủ tướng cho rằng hiện diện tích cao su đã vượt trên 100.000 ha so với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Do đó, cần tập trung ưu tiên nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. VRG phải giữ vai trò chủ đạo trong nghiên cứu, sản xuất, cung ứng giống, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên ngành cao su của cả nước; thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác.

Đối với việc phát triển cao su ở nước ngoài, Phó Thủ tướng chỉ đạo VRG cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và phía bạn, tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với các dự án đã triển khai, bảo đảm phù hợp với quy định của nước sở tại và nghiên cứu đẩy mạnh cổ phần hóa các công ty cao su để thu hồi và bảo toàn vốn Nhà nước.

P.L

http://caosuvietnam.net

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ