logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá cao su châu Á ngày 6/3/2014 07/03/2014

Mặt hàng

Đơn giá

Thay đổi so với ngày 5/3

Cao su Thai RSS3 (T4)

2 USD/kg

Không thay đổi

Cao su Thai STR20 (T4)

2,1 USD/kg

Không thay đổi

Malaysia SMR20 (T4)

2,00 USD/kg

+ 0,05 USD

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

1,00 USD/lb

Không thay đổi

Cao su Thai USS3

64 baht/kg

-1 baht

Cao su Thai 60% mủ (drum/T4)

1.670 USD/tấn

Không thay đổi

Cao su Thai 60% mủ (Khối/T4)

1.570 USD/tấn

Không thay đổi

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Vinanet/Reuters

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ