logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 10/3 đến 14/3/2014 18/03/2014

Vào cuối tuần (14/3), giá cao su RSS 3 trên sàn TOCOM Nhật hợp đồng giao tháng 8/2014 đạt 2.362,1 USD/tấn (+5,2%) và giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 4/2014 trên sàn SICOM Singapore đạt 2.006 USD/tấn (+5,0%); giá SMR 20 xuất khẩu tại Malaysia đạt 1.973,5 USD/tấn (+1,0%); giá SVR 3L của Việt Nam đạt 2.085 USD/tấn, không đổi so với cuối tuần trước.

Tin tức liên quan đến thị trường cao su trong tuần

- Theo số liệu từ Hiệp hội Kinh doanh cao su Nhật Bản, tồn kho cao su tại các cửa khẩu của nước này đã tăng 3,6% lên 21.456 tấn vào ngày 28/02/2014 so với 10 ngày trước đó.

(Nguồn: http://globalrubbermarkets.com/16142/japan-rubber-stocks-rise-3-6-percent-21456-tonnes.html, ngày 09/3/2014)

- Theo số liệu hải quan công bố ngày 08/03/2014, Trung Quốc đã bất ngờ bị thâm hụt thương mại 22,98 tỷ USD trong tháng 02/2014. Cơ quan chức năng nhấn mạnh đến tác động của kỳ nghỉ Tết âm lịch.

(Nguồn: http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20140308-trung-quoc-bat-ngo-tham-hut-thuong-mai-gan-23-ti-do-la-trong-thang-hai, ngày 08/3/2014)

- Đồng Nhân dân tệ giảm giá mạnh sau khi NHTW Trung Quốc (PBOC) có động thái giảm tỷ giá tham chiếu hàng ngày ở mức độ mạnh nhất kể từ tháng 7/2012 và số liệu cho thấy xuất khẩu bất ngờ sụt giảm trong tháng 2/2014.

(Nguồn: http://sanvangthegioi.net/nhan-dan-te-va-chung-khoan-trung-quoc-giam-manh/, ngày 10/3/2014)

- Doanh số bán lẻ Hoa Kỳ tháng 02/2014 tăng lần đầu tiên trong ba tháng, dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng bắt đầu thoát khỏi ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày 13/3 cho biết, doanh số bán lẻ nước này tăng 0,3% trong tháng 02/2014, sau khi giảm 0,6% trong tháng 01/2014. Nhu cầu tăng tại 9 trên 13 khu vực chính của Hoa Kỳ.

(Nguồn: http://gafin.vn/20140313100227797p32c79/doanh-so-ban-le-my-tang-lan-dau-tien-trong-3-thang.htm, ngày 13/3/2014)

- Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 9.000 xuống còn 315.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 08/3, thấp nhất kể từ tháng 11/2013. Đây là tuần thứ ba liên tiếp số người thất nghiệp giảm.

(Nguồn: http://gafin.vn/20140313092222849p32c82/so-nguoi-that-nghiep-my-thap-nhat-ke-tu-thang-11.htm, ngày 13/3/2014)

Diễn biến giá cao su trên thị trường quốc tế trong tuần 10/3 - 14/3/2014

Trong tuần qua, giá cao su RSS 3 kỳ hạn trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) giảm trong phiên đầu tuần nhưng sau đó tăng liên tục đến cuối tuần. Giá cao su RSS 3 giao tháng 8/2014 giảm xuống trong phiên đầu tuần do áp lực từ tồn kho cao su tăng tại Nhật và tình hình thâm hụt thương mại của Trung Quốc trong tháng 02/2014 làm gia tăng lo ngại đối với tiêu thụ và xuất khẩu cao su của quốc gia này. Tuy nhiên sau đó giá cao su đã tăng liên tục đến cuối tuần, một phần nhờ tăng theo giá cao su tại sàn Thượng Hải khi đồng Nhân dân tệ giảm giá mạnh; bên cạnh đó các yếu tố tích cực tại thị trường Hoa Kỳ như doanh số bán lẻ tháng 02/2014 tăng sau ba tháng và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước giảm xuống đã có tác động hỗ trợ giá cao su. Kết thúc tuần (14/3) giá cao su đạt 2.362,1 USD/tấn, tăng 188,5 USD/tấn (+8,7%) so với ngày đầu tuần (10/3) và tăng 116,1 USD/tấn (+5,2%) so với ngày cuối tuần trước (07/3).

Nguồn: VRA tổng hợp từ http://www.tocom.or.jp/souba/rubber/index.html

Kết thúc hai tuần đầu tháng 3/2014, giá cao su RSS 3 (TOCOM) trung bình đạt 2.272,5 USD/tấn đối với loại hợp đồng giao sau 5 tháng, cao hơn 73,2 USD/tấn (+3,3%) so với mức giá trung bình tháng 02/2014 nhưng thấp hơn 716,6 USD/tấn (-24,0%) so với tháng 03/2013.

Nguồn: VRA tổng hợp từ http://www.tocom.or.jp/souba/rubber/index.html

Giá cao su TSR 20 kỳ hạn trên sàn SICOM Singapore tuần qua biến động tương tự như tại sàn TOCOM khi giảm vào ngày đầu tuần sau đó tăng liên tục trong các ngày còn lại. Vào cuối tuần ngày 14/3, giá cao su TSR 20 hợp đồng giao tháng 4/2014 đạt 2.006 USD/tấn, tăng 126 USD/tấn (+6,7%) so với ngày đầu tuần và tăng 96 USD/tấn (+5,0%) so với ngày cuối tuần trước (07/3).

Nguồn: VRA tổng hợp từ http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/marketinfo/derivatives/
delayed_prices/futures

Kết thúc hai tuần đầu tháng 3/2014, giá TSR 20 trung bình hợp đồng giao sau 1 tháng đạt 1.924,9 USD/tấn, cao hơn 37 USD/tấn (+2,0%) so với trung bình tháng 02/2014, nhưng thấp hơn 875,3 USD/tấn (-31,3%) so với tháng 3 năm trước.

Nguồn: VRA tổng hợp từ http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/marketinfo/derivatives/
delayed_prices/futures

Tại Sở Giao dịch Cao su MRB Malaysia, giá cao su SMR 20 xuất khẩu cũng biến động theo xu hướng tại hai sàn TOCOM và SICOM. Kết thúc tuần, giá SMR 20 đạt 1.973,5 USD/tấn, tăng 86,5 USD/tấn (+4,6%) so với ngày đầu tuần và tăng 19,5 USD/tấn (+1,0%) so với ngày cuối tuần trước.

Nguồn: VRA tổng hợp từ http://www3.lgm.gov.my/mre/MonthlyPrices.aspx

Giá SMR 20 trung bình hai tuần đầu tháng 3/2014 đạt 1.922,4 USD/tấn, cao hơn 13,3 USD/tấn (+0,7%) so với trung bình tháng 02/2014 nhưng thấp hơn 910,1 USD/tấn (-32,1%) so với tháng 3/2013.

Nguồn: VRA tổng hợp từ http://www3.lgm.gov.my/mre/MonthlyPrices.aspx

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu trong tuần 10/3 - 14/3/2014

Trong tuần từ 10/3 - 14/3/2014, giá cao su Việt Nam xuất khẩu giữ ổn định trong cả tuần. Kết thúc tuần, giá SVR 3L xuất khẩu đạt 2.085 USD/tấn, không đổi so với cuối tuần trước.

Nguồn: www.vra.com.vn

Giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu trung bình hai tuần đầu tháng 3/2014 đạt 2.100 USD/tấn, thấp hơn 119 USD/tấn (-5,4%) so với mức trung bình tháng 02/2014, và thấp hơn 855,2 USD/tấn (-28,9%) so với tháng 3/2013.

Nguồn: www.vra.com.vn

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ