logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Sản xuất kinh doanh có dấu hiệu phục hồi 27/06/2013

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, sản xuất công nghiệp cả nước tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, hàng tồn kho giảm dần, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, tuy nhiên tốc độ còn chậm, tính ổn định và bền vững chưa cao.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong 6 tháng đầu năm còn nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì tốc độ phát triển ổn định. Giá trị sản xuất ước tăng 2,4%. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của ngành nông nghiệp hiện nay là thị trường xuất khẩu giảm, giá gạo xuống thấp.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, kim ngạch 6 tháng đầu năm đạt hơn 62 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu 6 tháng khoảng 1,4 tỷ USD, nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung và chiếm tỷ trọng gần 83% tổng kim ngạch nhập khẩu tăng thêm của cả nước so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối tháng 6, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 10,47 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Vốn giải ngân ước đạt 5,7 tỷ USD. Thu hút vốn ODA 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 3 tỷ đôla MUSD, giá trị giải ngân ước đạt 2,2 tỷ USD, cao hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 51,1% so với dự kiến cả năm nay.

Tuy nhiên, việc giải ngân vốn ODA vẫn còn một số vướng mắc do sự khác biệt về quy trình, thủ tục giữa Việt Nam và nhà tài trợ; thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án còn kéo dài; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; thiếu vốn đối ứng...

Theo VOV

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ