logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Niềm tin cho người dân góp đất trồng cây cao su 09/08/2013

Người dân đồng thuận

Cây cao su trên địa bàn huyện Sìn Hồ dù chưa cho thu hoạch nhưng bước đầu đã khẳng định làm thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn, đời sống đồng bào các dân tộc địa phương đã thực sự đổi thay nhờ các nguồn hỗ trợ chuyển đổi đất, trồng xen các cây công nghiệp, lương thực ngắn ngày trên đất trồng cây cao su cũng như có thu nhập ổn định nhờ được tuyển vào làm công nhân. Thực tế đã chứng minh khi cây cao su trên địa bàn các xã dọc sông Nậm Na và vùng thấp huyện cho thu hoạch sẽ mang về cho người dân nguồn thu nhập ổn định. Đa phần người dân đồng thuận, một lòng ủng hộ để huyện, tỉnh sớm hoàn thành Nghị quyết phát triển cây cao su trên địa bàn, bởi họ tin cây cao su thực sự là cây “cứu cánh” cho đồng bào mình thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sìn Hồ rà soát lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân góp đất trồng cây cao su.

Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Sìn Hồ, thời gian qua xã Noong Hẻo đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và đưa nội dung phát triển cây cao su trên địa bàn vào nghị quyết. Để thực hiện nghị quyết, Đảng bộ xã đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong việc tuyên truyền, vận động và phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện giao đất, giao rừng nghèo để chuyển đổi sang trồng cây cao su kịp thời. Sự sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân giúp Noong Hẻo trở thành xã có diện tích cây cao su nhiều nhất huyện. Đến nay toàn xã trồng được trên 1.500ha.

Chính quyền nỗ lực

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cao su cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn, huyện Sìn Hồ đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy cho người dân, tạo tiền đề cho việc ký hợp đồng góp quyền sử dụng đất, mang lại niềm tin cho người dân trong vùng trồng cây cao su và đạt được một số kết quả quan trọng. Để công tác đo đạc và cấp giấy chứng nhận QSDĐ có hiệu quả, huyện thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác đo đạc cấp giấy chứng nhận từ huyện đến xã và thành lập tổ công tác giúp việc. Trên cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính được nghiệm thu, huyện triển khai thực hiện công tác kê khai, đăng ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ dựa trên diện tích đo đạc, quy chủ trước đó.

Ông Đồng Văn Liệt – Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho biết: “Đến thời điểm này huyện đã tiến hành đo đạc, quy chủ và bàn giao trên 10.000ha đất; các công ty cao su đã trồng được 7.549,49ha cây cao su. UBND huyện đã phê duyệt và ký cấp 3.061 giấy chứng nhận QSDĐ tại 5 xã: Noong Hẻo, Nậm Cuổi, Nậm Cha, Căn Co, Nậm Tăm, với 1.639,70ha. Noong Hẻo là địa phương được cấp giấy chứng nhận QSDĐ nhiều nhất, với 1.838 giấy, 703,1ha cho 706 hộ dân.

Tại buổi lễ ký hợp đồng góp quyền sử dụng đất để hợp tác trồng cây cao su tổ chức ngày 23/7 tại xã Nậm Tăm giữa người dân với Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, ông Lò Văn Xanh, người dân xã Nậm Cuổi có mặt tại đây vui mừng cho biết: “Người dân đã yên tâm khi góp đất trồng cây cao su của gia đình có giấy chứng nhận. Vui mừng hơn là hôm nay gia đình tôi và một số hộ dân trong xã được ký hợp đồng với công ty cao su. Gia đình tôi góp gần 10ha đất để trồng cây cao su, theo hợp đồng sẽ được hưởng 10% giá trị sản phẩm mủ cao su sau thu hoạch và được công ty trả làm hai lần trong năm. Đây là cơ hội để người dân thoát nghèo”. 

Theo kế hoạch đến hết năm nay huyện Sìn Hồ sẽ phê duyệt và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho trên 8.000ha đất trồng cây cao su, đồng nghĩa với việc trên 80% số hộ tham gia có đất chuyển đổi được cấp giấy và ký hợp đồng góp QSDĐ với các công ty. Để đạt được kế hoạch trên, ngoài việc tăng cường, vận động người dân hiểu rõ chủ trương và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, UBND huyện đang cử cán bộ xuống từng bản, rà soát từng hộ để kê khai, đăng ký kết hợp giữa cấp huyện và cấp xã; đồng thời kết hợp với chính quyền các địa phương và các công ty cao su đẩy nhanh công tác ký hợp đồng góp vốn.

Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cao su được đẩy nhanh, đồng nghĩa với việc hoàn thiện thêm các thủ tục pháp lý của người dân về tỷ lệ “ăn chia” lợi nhuận khi khai thác mủ cao su. Với sự nỗ lực của chính quyền huyện Sìn Hồ trong việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, góp phần củng cố niềm tin của người dân về chủ trương trồng cây cao su, thúc đẩy thực hiện Nghị quyết về phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh sớm hoàn thành.

Khắc Kiên

http://baolaichau.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ