logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

DPR: Lợi nhuận năm 2013 có thể giảm 30% 13/08/2013

Giá cao su giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2013 tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ đạt 88 tỷ đồng nhờ doanh thu tăng 3,8% đạt 189 tỷ. Doanh thu của DPR trong quý 2/2013 vẫn tăng mặc dù sản lượng cao su tiêu thụ giảm 15,7% còn 1.962 tấn và giá bán bình quân (ASP) cũng giảm 21,7% còn 55,6 triệu đồng/tấn. Điều này là do lợi nhuận từ hoạt động thanh lý cây cao su tăng mạnh so với cùng kỳ. Ngoài ra, lợi nhuận gộp biên cao từ hoạt động thanh lý cây cao su cũng giúp lợi nhuận gộp biên quý 2/2013 của DPR chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ đạt 47% mặc dù ASP giảm mạnh.

 DPR: Lợi nhuận năm 2013 có thể giảm 30%

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2013 giảm 15,7% còn 156,7 tỷ do doanh thu giảm 16% còn 410 tỷ. Sản lượng cao su tiêu thụ trong 6 tháng 2013 giảm 16% còn 5.393 tấn và ASP cũng giảm 15,6% còn 59,7 triệu đồng/tấn. Doanh thu thanh lý cây cao su tăng mạnh đã phần nào bù đắp sự sụt giảm của doanh thu từ khai thác mủ cao su. Diện tích cao su thanh lý trong 6 tháng 2013 tăng 102% đạt 303ha. Ngoài ra, doanh thu tài chính của DPR trong 6 tháng 2013 giảm mạnh 40,6% còn 35 tỷ đồng do lãi tiền gửi trong kỳ giảm 37% do mặt bằng lãi suất tiền gởi giảm mạnh.

Lợi nhuận gộp biên 6 tháng 2013 tăng 4,3 điểm phần trăm đạt 41% mặc dù ASP trong 6 tháng 2013 giảm mạnh.

Theo ông Lê Trung Hòa, chuyên viên phân tích của MBKE, sự cải thiện của lợi nhuận gộp biên là nhờ hoạt động thanh lý vườn cây cao su, mảng có lợi nhuận gộp biên lên đến trên 80%. Ngoài ra, việc DPR cắt giảm mạnh chi phí nhân công trực tiếp (chiếm 60% giá thành) cũng góp phần cải thiện lợi nhuận gộp biên.

MBKE dự báo lợi nhuận sau thuế 2013 đạt 368 tỷ (-31,7%) do doanh thu giảm 27%  còn 1.000 tỷ và ASP dự phóng 2013 giảm 20% còn 50 triệu đồng/tấn. Sản lượng tiêu thụ dự báo giảm 6% còn 18.000 tấn.

Theo MBKE, giá cao su có thể tiếp tục giảm trong quý 3 và quý 4, mùa vụ chính của các công ty cao su. Việc giá bán giảm mạnh sẽ làm lợi nhuận biên gộp dự phóng 2013 của DPR giảm nhẹ mặc dù công ty đã cắt giảm chi phí nhân công trực tiếp.

 DPR: Lợi nhuận năm 2013 có thể giảm 30%

Trong một tháng qua, giá c phiếu DPR dao động trong biên độ 38.900 – 44.200 đồng/cp, khi lượng giao dch bình quân là 87.719 đơn vị, tr giá giao dch bình quân là 3,6 tỷ đồng/phiên.

http://vietf.vn/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ