Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú (DPR) lên chủ trương mua 1 triệu cổ phiếu quỹ giá không vượt 50.000 đồng/CP 19/08/2013

Công ty Cổ phần Cao Su Đồng Phú (DPR) công bố nghị quyết HĐQT ngày 16/8 về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, kế hoạch 6 tháng cuối và kế hoạch mua cổ phiếu quỹ.

6 tháng đầu năm 2013, giá bán cao su bình quân của công ty đạt 59 triệu đồng/tấn. Công ty đạt lợi nhuận sau thuế riêng của công ty mẹ là 160 tỷ đồng.

Sang quý 3, công ty lên kế hoạch sản lượng phấn đấu 33% kế hoạch năm, cả năm vượt từ 5% trở lên. Sản phẩm sản xuất ra phải được tiêu thụ hết…

DPR cũng thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ vào các công ty gồm: Tăng VĐL cho CTCP Cao su Đồng Phú-Kratie từ 500 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng trong đó DPR góp thêm 280 tỷ đồng trong 2 năm 2013-2014 nâng tổng vốn góp lên 525 tỷ đồng, chiếm 58,33% vốn.

Ngoài ra, VĐL của CTCP Cao su kỹ thuật Đồng Phú cũng được tăng từ 148 tỷ đồng lên 164 tỷ đồng năm 2013 trong đó DPR góp thêm 16 tỷ đồng năm 2013, tăng tỷ lệ sở hữu từ 71,82% lên 74,57%.

Đáng chú ý là DPR thông qua chủ trương mua 1 triệu cổ phiếu quỹ trong năm 2013 với giá mua không vượt 50.000 đồng/cp. Việc mua cổ phiếu quỹ dự kiến thực hiện trong tháng 8, 9 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nguồn Cafef

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ