logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

TRC đạt 128,8 tỷ đồng lợi nhuận trong 7 tháng 22/08/2013

Ông Nguyễn Thái Bình, phụ trách công bố thông tin CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) cho biết, tính đến hết 7 tháng đầu năm 2013, TRC đạt 128,8 tỷ đồng lợi nhuận với giá bán bình quân đạt 58,4 triệu đồng/tấn, thấp hơn gần 4 triệu đồng/tấn so với mức giá bình quân trong quý I. Tính đến hết tháng 7/2013, sản phẩm hàng tồn kho của TRC là 2.338,5 tấn.

Trong năm nay, bên cạnh việc tập trung khai thác diện tích vườn cao su trong nước, TRC vẫn tiếp tục mở rộng trồng cao su ở Lào và Campuchia. Công tác đầu tư 100% vốn ra nước ngoài tại Công ty Phát triển cao su Tây Ninh - Siêm Riệp bước đầu có nhiều thuận lợi và Công ty sẽ tiếp tục mở rộng trong năm 2013 với diện tích khai hoang khoảng 3.000 héc-ta và trồng mới 2.000 héc-ta. Năm 2013, TRC đặt kế hoạch sản lượng khai thác đạt 10.300 tấn, tổng doanh thu đạt 901,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 256,94 tỷ đồng và cổ tức dự kiến ở mức 30%.

Nguồn ĐTCK

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ