logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Bà Rịa (BRR): 9 tháng đầu năm báo lãi 77 tỷ đồng, tăng 172% và hoàn thành 63,4% kế hoạch năm 15/10/2021

 

CTCP Cao su Bà Rịa (mã chứng khoán BRR - UPCoM) mới công bố báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

 

Trong quý III, doanh thu thuần hợp nhất của Cao su Bà Rịa đạt 93,7 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán cũng giảm 55% nên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 15,7 tỷ đồng lên 47,7 tỷ đồng, tăng 204%.

 

Kỳ này, doanh thu tài chính của BRR giảm 77% do mức cổ tức và lợi nhuận được chia thấp hơn cùng kỳ. Bên cạnh đó, cả chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm lần lượt 77% và 12%, song chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 38%. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh 302% lên 37,4 tỷ đồng. Kết quả, Công ty báo lãi 33,6 tỷ đồng, tăng 210% so với cùng kỳ năm 2020.

 

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của BRR tăng 20% lên 242,8 tỷ đồng. Công ty báo lãi 77 tỷ đồng, tăng 172% so với cùng kỳ năm ngoái. So với mục tiêu lãi sau thuế đạt 121,4 tỷ đồng trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành hơn 63,4% kế hoạch năm.

 

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của BRR gần như không có biến động so với hồi đầu năm và duy trì ở mức 1.555 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 3% xuống còn 251 tỷ đồng, đáng chú ý là khoản vay nợ ngắn hạn của Công ty đã giảm được 74% còn xấp xỉ 5 tỷ đồng.

 

Trên thị trường chứng khoán, tạm kết phiên giao dịch sáng ngày 14/10, cổ phiếu BRR tạm giảm 1% xuống mức 19.200 đồng/CP.

 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/cao-su-ba-ria-brr-9-thang-dau-nam-bao-lai-77-ty-dong-tang-172-va-hoan-thanh-63-4-ke-hoach-nam-post282397.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ