logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Tân Biên: Chia cổ tức 12% 15/06/2019

 

Ngày 14/6, Công ty CP Cao su Tân Biên đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Năm 2018, tổng doanh thu công ty đạt 690,95 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 268,18 tỷ đồng; chia cổ tức 12%/mệnh giá…

 

Quang cảnh đại hội

 

Cổ phiếu Cao su Tân Biên – mã giao dịch chứng khoán là RTB trên Upcom, hiện có giá đang giao dịch là 10.400đ/CP.  Thông tin đưa ra tại đại hội cổ đông có nhiều tín hiệu đáng mừng, cụ thể: Năm 2018, công ty đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra, nhờ vào sự đoàn kết, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, không ngừng mở rộng sản xuất, nâng cao thương hiệu của TRC trong và ngoài nước.

 

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty

 

Sản lượng cao su khai thác là 7.413 tấn mủ quy khô, đạt 100,18% KH; năng suất bình quân 1,81 tấn/ha. Sản phẩm cao su chế biến 8.466 tấn mủ thành phẩm, đạt 103,09% KH.

 

Tổng sản phẩm tiêu thụ 13.059 tấn, đạt 111,62% so với KH 11.700 tấn; Giá bán bình quân đạt 33,7 triệu đồng/tấn. Tổng doanh thu đạt 690,95 tỷ đồng, đạt 112,4% KH; Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh cao su là 440,15 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 268,18 tỷ đồng, đạt 121,2% so với KH; Nộp ngân sách Nhà nước 73,2 tỷ đồng, đạt 119,18% so với KH. Tiền lương bình quân 6,64 triệu đồng/người/tháng; Chia cổ tức 12%/mệnh giá.

 

Cổ đông đóng góp ý kiến

 

Đại diện lãnh đạo công ty tặng hoa chúc mừng HĐQT được bầu bổ sung và tặng hoa cảm ơn Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG, thôi giữ chức chủ tịch HĐQT công ty

 

Tại đại hội, các cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua các chỉ tiêu KH SXKD năm 2019, cụ thể: Toàn thể CB CNVC LĐ công ty phấn đấu hoàn thành những mục tiêu và nhiệm vụ tổ chức chăm sóc, khai thác 3.549,78 ha vườn cây cao su kinh doanh, phấn đấu đạt sản lượng 6.510 tấn;

 

Năng suất bình quân đạt 1,83 tấn/ha; thu mua 1.500 tấn; Giá bán bình quân 32,58 triệu đồng/tấn; Tiền lương bình quân đạt 6,6 triệu đồng/người/tháng. Tổng doanh thu 507,12 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 170,22 tỷ đồng; Chia cổ tức 8%/mệnh giá…

 

Cổ đông biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu bổ sung thành viên, chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, bà Lê Thị Bích Lợi – Phó TGĐ được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Ông Lâm Thanh Phú – Kế toán trưởng được tín nhiệm bầu giữ chức vụ TV HĐQT công ty.

 

MINH TÂM – ẢNH: VŨ PHONG

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/cao-su-tan-bien-chia-co-tuc-12.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ