logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Tây Ninh chia cổ tức vượt 53% kế hoạch 25/04/2019

 

Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Công ty CPCS Tây Ninh đã vượt qua thách thức, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo đời sống NLĐ… Đó là những thông tin tích cực được thông báo đến các cổ đông công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, tổ chức vào ngày 24/4. 

 

Ông Lê Văn Chành – TGĐ Công ty CPCS Tây Ninh phát biểu tại đại hội.

Ông Lê Văn Chành – TGĐ Công ty CPCS Tây Ninh phát biểu tại đại hội.

 

Năm 2018, giá bán bình quân cao su giảm khoảng 20% so với năm 2017, bên cạnh đó còn có nhiều khó khăn thách thức làm ảnh hưởng không ít đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng nhờ sự đoàn kết và quyết tâm nỗ lực của tập thể CB CNVC LĐ công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu. Tiếp tục duy trì trụ hạng thành viên câu lạc bộ trên 2 tấn/ha.

 

Ông Trần Công Kha - TGĐ VRG, Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Tây Ninh đọc thư từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

Ông Trần Công Kha – TGĐ VRG, Chủ tịch HĐQT Công ty CPCS Tây Ninh đọc thư từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

 

Giá cao su giảm nhưng vẫn đảm bảo bảo toàn vốn, sản xuất có hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch; hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

 

Có được kết quả đó là nhờ vào sự quan tâm của các cấp chính quyền, lãnh đạo VRG, cộng với sự nỗ lực đoàn kết của toàn thể CB CNVC LĐ, Cao su Tây Ninh tiếp tục khẳng định thương hiệu với khách hàng trong và ngoài nước, đa dạng hóa sản phẩm, tỷ lệ cơ cấu sản xuất hợp lý, đạt được nhiều kết quả đáng mừng.

 

Cụ thể, năm 2018, với 4.439 ha cao su kinh doanh, công ty khai thác được trên 9.450 tấn mủ, vượt 5% so KH, năng suất vườn cây trên 2,1 tấn/ha, sản lượng chế biến 10.779 tấn mủ, tiêu thụ 10.285 tấn, giá bán bình quân 32,54 triệu đồng/tấn, tổng doanh thu hợp nhất hơn 480 tỷ đồng, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 144 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá 23%, đạt 153,3% so KH (kế hoạch là 15%).

 

Cổ đông biểu quyết thông qua các nghị quyết đại hội.

Cổ đông biểu quyết thông qua các nghị quyết đại hội.

 

Các cổ đông cũng nhất trí biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019. Cụ thể, với 3.859 ha cao su kinh doanh, công ty phấn đấu khai thác 8.200 tấn mủ, năng suất bình quân 2,12 tấn/ha, chế biến 10.200 tấn, tiêu thụ 9.480 tấn mủ, giá bán bình quân gần 33 triệu đồng/tấn, tổng doanh thu trên 389 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 15%.

 

Tại đại hội, các cổ đông đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ông Phạm Thanh Hòa – Trưởng ban Thanh tra – Bảo vệ Quân sự VRG đã được tín nhiệm bầu vào HĐQT. Tiếp đó, ông Phạm Thanh Hòa đã được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022 thay cho ông Trần Công Kha – Phó TGĐ VRG.

 

MINH TÂM – BÌNH NGUYÊN

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/cao-su-tay-ninh-chia-co-tuc-vuot-53-ke-hoach.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ