logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Chủ tịch HĐQT VRG gửi thư chúc mừng nhân Ngày Thi đua yêu nước 11/6 11/06/2024

 

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024) - Ngày truyền thống thi đua yêu nước, ông Trần Công Kha - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đã gửi thư chúc mừng các thế hệ và toàn thể cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Tập đoàn.

 

Thư chúc mừng Ngày Thi đua yêu nước 11/6 của Chủ tịch HĐQT VRG

 

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024) - Ngày truyền thống thi đua yêu nước, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin gửi tới các đồng chí, những thế hệ cán bộ đã và đang trực tiếp đảm nhận công tác thi đua, khen thưởng trong Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam những tình cảm trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 

Với những thành tích đã đạt được trong suốt chiều dài 95 năm, nhiều tập thể và cá nhân của ngành cao su đã được trao tặng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Để có được bề dày thành tích và truyền thống tốt đẹp đó là sự đóng góp tích cực của các đồng chí, những thế hệ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành.

 

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn, tôi xin nhiệt liệt biểu dương tinh thần tận tụy với công việc, sự nhiệt tình và trách nhiệm cao của các đồng chí.

 

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về công tác thi đua - khen thưởng, tôi đề nghị cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị thành viên quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị; việc xây dựng các phong trào thi đua yêu nước gắn với kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm góp phần vào thành công chung của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Mỗi cán bộ, công nhân viên làm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Anh hùng, nỗ lực phấn đấu, luôn sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu về thi đua, khen thưởng nhằm đưa công tác thi đua, khen thưởng của Tập đoàn lên một tầm cao mới, thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng con người mới, góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phát triển bền vững.

 

Một lần nữa, chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, hăng hái, nhiệt tình trên cương vị công tác được giao, nâng cao vị thế của công tác thi đua, khen thưởng góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

http://tapchicaosu.vn/2024/06/11/chu-tich-hdqt-vrg-gui-thu-chuc-mung-nhan-ngay-thi-dua-yeu-nuoc-11-6/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ