logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG thuộc top 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes 29/06/2024

 

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2024. VRG đứng thứ 17 trong danh sách.

 

Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2024 của Tạp chí Forbes Việt Nam (Nguồn: Forbes Việt Nam)

 

Đây là lần thứ 12 Forbes công bố danh sách này. Danh sách xuất hiện những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, đại diện tiêu biểu cho các ngành nghề kinh doanh và cũng là những tên tuổi đã niêm yết nhiều năm trên sàn chứng khoán.

 

Tổng lợi nhuận sau thuế của 50 công ty trong danh sách đạt 190.831 tỷ đồng, giảm 13% so với danh sách năm 2023. Tổng doanh thu đạt 1.296.831 tỷ đồng, giảm 16,7%.

 

“Do thiếu vắng những thương vụ IPO tầm cỡ và niêm yết mới, các công ty lọt vào danh sách là những tên tuổi đã niêm yết nhiều năm trên sàn chứng khoán. Danh sách năm 2024 phản ánh những thách thức của nền kinh tế khi nhóm ngành bất động sản dân dụng và dịch vụ tài chính có ít đại diện hơn năm trước”, Forbes Việt Nam cho biết.

 

Bên cạnh đó, các khó khăn nội tại của kinh tế Việt Nam trong 2 năm qua khiến đại diện nhóm 2 ngành này ít hơn, trong khi nhóm ngành phòng thủ (tiện ích, thực phẩm- đồ uống, y tế…) lên ngôi.

 

Forbes cho biết, một số doanh nghiệp ngành logistics, không miễn nhiễm với khó khăn chung nhưng xây dựng mô hình kinh doanh với nhiều lợi thế vẫn tăng trưởng cao. Một số doanh nghiệp phục hồi mạnh sau giai đoạn khó khăn vì đại dịch đã quay trở lại danh sách.

 

Công nhân khai thác cao su

 

Đối với VRG, năm 2023 vừa qua tiếp tục là một năm bị ảnh hưởng bởi giá mủ cao su duy trì ở mức thấp và giảm mạnh (giá mủ cao su bình quân năm 2023 đạt 30,49 triệu đồng/tấn, giảm 6,55 triệu đồng/tấn so với giá bán kế hoạch). Tuy nhiên, việc chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, kịp thời của các cấp Lãnh đạo từ Công ty mẹ – Tập đoàn đến các đơn vị thành viên quyết tâm, nỗ lực với những giải pháp linh hoạt, phù hợp, thích ứng với khó khăn và sự chung sức đồng lòng của toàn thể CB.CNV LĐ Tập đoàn đã đạt được những kết quả khá toàn diện các mặt hoạt động và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về SXKD so với kế hoạch được giao, đảm bảo lợi nhuận, duy trì việc làm, thu nhập cho NLĐ và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước”.

 

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 24.699 tỷ đồng (bằng 101,9% kế hoạch); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.372 tỷ đồng (bằng 100,3% kế hoạch). Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.980 tỷ đồng và 1.433 tỷ đồng, so với kế hoạch bằng 104,9% và 102,7%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 3%/vốn điều lệ, tương ứng 1.200 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

 

Công nhân chế biến cao su

 

Năm 2024 tiếp tục được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế, những thay đổi bất lợi về thời tiết, lãi suất và các yếu tố chi phí đầu vào tăng cao trong khi giá thị trường của cao su và gỗ chưa có chuyển biến tích cực so với năm 2023… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. VRG quyết tâm kiên định phát triển bền vững trên ba trụ cột: Kinh tế – Xã hội – Môi trường. Với vai trò là một tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn, VRG có nghĩa vụ cùng các cơ quan ban ngành, địa phương phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, và quyết tâm tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch SXKD đề ra.

 

VRG xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 như sau: Doanh thu và thu nhập khác 24.999 tỷ đồng (bằng 101,2% so với năm 2023); lợi nhuận sau thuế 3.437 tỷ đồng (bằng 102% so với năm 2023); nộp ngân sách Nhà nước 3.437 tỷ đồng (bằng 100,9% so với năm 2023). Chỉ tiêu SXKD riêng của Công ty mẹ – Tập đoàn: Doanh thu và thu nhập khác 3.988 tỷ đồng (bằng 100,2% so với năm 2023); lợi nhuận sau thuế 1.454 tỷ đồng (bằng 101,5% so với năm 2023); nộp ngân sách Nhà nước 1.454 tỷ đồng (bằng 103,5% so với năm 2023).

 

http://tapchicaosu.vn/2024/06/29/vrg-thuoc-top-50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-cua-forbes/

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ