logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Cao su Dầu Tiếng 13/08/2019

 

Ngày 7/8, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên (HĐTV), Kiểm soát viên và Phó TGĐ công ty. Ông Trần Đức Thuận – Thành viên HĐQT, kiêm Trưởng Ban tổ chức Nhân sự VRG đã đến dự.

 

Đại diện lãnh đạo VRG và công ty chúc mừng các cá nhân được giao nhiệm vụ

Đại diện lãnh đạo VRG và công ty chúc mừng các cá nhân được giao nhiệm vụ

 

Thay mặt ban lãnh đạo VRG, ông Trần Đức Thuận đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Sơn giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Phó TGĐ công ty. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên phụ trách chung đối với ông Nguyễn Thiện Sinh. Quyết định bổ nhiệm Võ Thành Phước giữ chức vụ Kiểm soát viên phụ trách chung. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên kiêm nhiệm đối với bà Trần Ngọc Diễm – Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty. HĐTV công ty đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Sinh giữ chức vụ Phó TGĐ công ty.

 

Đại diện lãnh đạo VRG và công ty chúc mừng các cá nhân được giao nhiệm vụ

Đại diện lãnh đạo VRG và công ty chúc mừng các cá nhân được giao nhiệm vụ

 

Phát biểu tại lễ, ông Trần Đức Thuận, chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới, chúc mừng Cao su Dầu Tiếng đã kịp thời trong công tác qui hoạch cán bộ. “Nhiệm vụ được giao trong thời điểm này là rất khó khăn, tôi mong các đồng chí nhận nhiệm vụ hôm nay sẽ cùng với Đảng ủy, HĐTV, Ban TGĐ dẫn dắt công ty vượt qua khó khăn. Đặt biệt, là Kiểm soát viên cần thể hiện vai trò của mình, các đồng chí căn cứ vào mỗi nhiệm vụ của mỗi cá nhân hãy tham gia tiếng nói đối với HĐTV trong vấn đề kiểm soát đồng vốn ở các công ty con; giám sát hệ thống văn bản ban hành của HĐTV góp ý chỉnh sửa cho đúng qui định pháp luật”, ông Thuận nhấn mạnh.

 

Ông Trần Đức Thuận - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm trưởng ban Tổ chức Nhân sự VRG phát biểu tại buổi lễ

Ông Trần Đức Thuận – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm trưởng ban Tổ chức Nhân sự VRG phát biểu tại buổi lễ

 

Ông Trần Đức Thuận (áo xanh thứ 2 bên phải) trao quyết định cho các cá nhân

Ông Trần Đức Thuận (áo xanh thứ 2 bên phải) trao quyết định cho các cá nhân

 

Ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT (bên phải) và ông Lê Thanh Hưng - Tổng giám đốc công ty trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ cho ông Nguyễn Thiện Sinh

Ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch HĐQT (bên phải) và ông Lê Thanh Hưng – Tổng giám đốc công ty trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ cho ông Nguyễn Thiện Sinh

 

VIỆT QUANG

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/cong-bo-cac-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-vu-lanh-dao-cao-su-dau-tieng.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ