logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) báo lãi quý I/2021 tăng trưởng 261,4% 28/04/2021

 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán: GVR - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

 

Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) báo lãi quý I/2021 tăng trưởng 261,4%

 

Theo đó, trong quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 4.849,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.216,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 76,7% và 261,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,7% lên 28,8%.

 

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 172,3% lên 1.396,2 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 22,3% về 186,5 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 64,9% lên 114,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 50,4% lên 94,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 20,2% lên 309,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

 

Nhìn chung, mặc dù chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp tăng, cũng như doanh thu tài chính giảm nhưng lợi nhuận vẫn tăng chủ yếu do doanh thu tăng và cải thiện biên lợi nhuận gộp.

 

Xét theo cơ cấu doanh thu, doanh thu sản xuất và kinh doanh mủ cao su tăng 112,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1.440,4 tỷ đồng lên 2.719,5 tỷ đồng; doanh thu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ cao su tăng 120% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 436,8 tỷ đồng lên 800,9 tỷ đòng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, doanh thu tăng đột biến trong kỳ nhờ sản xuất và kinh doanh mủ cao su; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ cao su.

 

Mặc dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng dòng tiền lại không tăng tương ứng. Cụ thể, trong kỳ dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 504,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2.199,9 tỷ đồng. Dòng tiền tăng do doanh nghiệp tăng tồn kho, giảm các khoản phải trả.

 

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 1,5% so với đầu năm về 79.045,3 tỷ đồng. Trong kỳ, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 32.803,1 tỷ đồng, chiếm 41,5% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 15.949,9 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 15.319,8 tỷ đồng, chiếm 19,4% tổng tài sản.

 

Điểm đáng lưu ý, tính tới 31/3/2021, doanh nghiệp có 236 tỷ đồng dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và 463,4 tỷ đồng dự phòng phải thu dài hạn khó đòi. Mặc dù vậy, doanh nghiệp không thuyết minh chi tiết khoản dự phòng.

 

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/4, cổ phiếu GVR giảm 300 đồng, tương ứng giảm 23.400 đồng về còn 23.400 đồng/cổ phiếu.

 

https://tinnhanhchungkhoan.vn/cong-nghiep-cao-su-viet-nam-gvr-bao-lai-quy-i-2021-tang-truong-261-4-post267878.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ