logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Công ty mẹ Cao su Phước Hòa báo lãi tăng hơn chục lần trong quý I 13/04/2022

 

Hoạt động kinh doanh bán mủ cao su không mấy thuận lợi, song nhờ tiền đền bù đất nên công ty mẹ Cao su Phước Hòa báo lãi tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Báo cáo tài chính riêng quý I/2022 của CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) cho thấy doanh nghiệp tiếp tục báo lãi đột biến nhờ tiền đền bù đất liên quan đến dự án Khu công nghiệp VSIP III.

 

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý của công ty tăng 26% so với cùng kỳ lên 303 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận từ kinh doanh mủ cao su giảm 32% do giá thành sản xuất cao su tăng. 

 

Nhờ số tiền thu bồi thường từ dự án VSIP 3 hơn 289 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận, công ty mẹ Cao su Phước Hòa đã có lãi sau thuế 240 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần quý I/2021.

 

Biên lãi gộp trong kỳ đạt 9,6% so với con số 14,5% của quý I năm ngoái, và thấp hơn so với 13% của quý IV/2021. 

 

Năm nay, công ty mẹ Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 2.253 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 898,84 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ gần 744 tỷ đồng.

 

Như vậy kết thúc quý đầu năm, công ty đã thực hiện được 13,4% về doanh thu và gần 1/3 kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm.

 

 

Tính đến cuối quý I/2022, tổng tài sản của Cao su Phước Hòa tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm lên 3.455 tỷ đồng, thay đổi chính đến từ tiền gửi ngân hàng dưới 12 tháng, gần 695 tỷ đồng.

 

Ở phía nguồn vốn, công ty chỉ đi vay tổng cộng gần 80 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ so với 665 tỷ đồng nợ phải trả. Công ty vẫn đang có hơn 1.057 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển cùng với khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 356 tỷ đồng.

 

https://doanhnghiep.kinhtechungkhoan.vn/cong-ty-me-cao-su-phuoc-hoa-bao-lai-tang-hon-chuc-lan-trong-quy-i-42202241310511861.htm

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ