logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Kon Tum: Đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp và thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Cao su 17/05/2022

 

Chiều 12/5, Thường trực Tỉnh uỷ Kon Tum đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp và thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh và Tập đoàn.

 

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có 3 Công ty Cao su thành viên Tập đoàn đang hoạt động sản xuất kinh doanh là Công ty TNHH MTV Kon Tum, Công ty TNHH Chư Mom Ray và Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy với tổng diện tích 20.109 ha, trong đó 15.958 ha cho khai thác, chiếm gần 80%; sản lượng 22.430 tấn, đạt 106% kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2021 trên 1.056 tỷ đồng. Nộp ngân sách gần 52,7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người gần 9 triệu đồng/tháng. Ước doanh thu 4 tháng đầu năm 2022 gần 162,3 tỷ đồng.

 

Kon Tum: Đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp và thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Cao su

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Dương Nương

 

Theo đánh giá, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và các Công ty thành viên của tập đoàn đứng chân trên địa bàn tỉnh tương đối tốt, tỉnh Kon Tum đã tạo điều kiện cho các Công ty hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích về kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập của cán bộ, công nhân viên; các Công ty hoạt động hiệu quả cũng góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, các Công ty thành viên của Tập đoàn đứng chân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp, chấp thuận chủ trương bàn giao về cho địa phương nhiều diện tích đất trồng cao su để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

 

Tuy nhiên, trong công tác phối hợp cũng có lúc, có nơi chưa thật sự hài hòa, đồng bộ. Do đó, tỉnh Kon Tum đề nghị thời gian tới Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chỉ đạo các Công ty thành viên của Tập đoàn đứng chân trên địa bàn tỉnh và các đơn vị chuyên môn của Tập đoàn phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện hỗ trợ chính quyền cấp thôn, xã thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chăm lo đời sống công nhân, người dân trong khu vực có vườn cây của đơn vị.

 

Phối hợp chặt chẽ với địa phương trong xây dựng kế hoạch và tổ chức tái canh trồng mới cây cao su; Chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng quy chế phối hợp giữa các nông trường cao su với các xã, phường, thị trấn có vườn cây để thực hiện kế hoạch tái canh cây cao su; Phối hợp với các đơn vị, địa phương của tỉnh nghiên cứu, rà soát các quỹ đất trồng cao su không hiệu quả để chuyển đổi xây dựng các Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Khu chăn nuôi tập trung, Dự án đầu tư khu dân cư, Dự án xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su và các dự án khác...

 

Kon Tum: Đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp và thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Cao su

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Dương Nương

 

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn và các Công ty thành viên trên địa bàn tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động và có đóng góp vào ngân sách địa phương.

 

Ông lưu ý đối với những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc chưa giải quyết được, nhất là về vấn đề đất đai, chuyển đổi mô hình sản xuất, đề nghị hai bên cần tăng cường phối hợp giải quyết; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và có kết quả quy chế phối hợp đã được ký kết.

 

Ông Dương Văn Trang thống nhất với các đề xuất của Tập đoàn Công ty Công nghiệp Cao su Việt Nam, nhất là thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất khoán và liên kết tại Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum sang mô hình công nhân để cùng nhau giải quyết tốt những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; nghiên cứu khi có điều kiện thì nhanh chóng thực hiện mô hình chuyển đổi này.

 

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum và các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân vào làm công nhân và liên kết trồng cao su trên địa bàn./.

 

https://tamnhin.trithuccuocsong.vn/kon-tum-danh-gia-viec-thuc-hien-quy-che-phoi-hop-va-thoa-thuan-hop-tac-voi-tap-doan-cao-su-121240.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ