logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Một năm được mùa của ngành cao su Gia Lai - Kon Tum 10/02/2023

 

Báo cáo tại hội nghị đều cho thấy năm qua các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực đạt được nhiều thành tích, vượt nhiều chỉ tiêu được giao.

 

Một năm "được mùa" của ngành cao su Gia Lai - Kon Tum - Ảnh: VĂN VĨNH

Một năm "được mùa" của ngành cao su Gia Lai - Kon Tum - Ảnh: VĂN VĨNH

 

Từ ngày 6 đến ngày 9-2 tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

 

Báo cáo tại hội nghị đều cho thấy năm qua các công ty dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực đạt được nhiều thành tích, vượt nhiều chỉ tiêu được giao.

 

Cao su Gia Lai một năm hứng khởi

 

Tại Công ty TNHH Cao su Chư Prông, với sản lượng được giao 7.540 tấn, kết thúc năm công ty đã khai thác được hơn 9.053 tấn, đạt 120,1% kế hoạch, về đích sớm 52 ngày và là đơn vị về đích sớm thứ 2 trong ngành. 

 

Cao su Chư Prông đã được lãnh đạo VRG và địa phương đánh giá rất cao khi doanh thu trên 378,6 tỉ đồng, đạt 103% kế hoạch.

 

Lợi nhuận trước thuế đạt 75,7 tỉ đồng, đạt 114,5% kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách nhà nước 37,5 tỉ đồng, đạt 110,2% kế hoạch, ngoài ra công ty còn thực hiện tốt các chế độ cho người lao động như bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, ăn giữa ca.

 

Kết quả hoạt động của công ty năm 2022 là những con số ấn tượng thể hiện công ty đang trưởng thành về mọi mặt, phát triển toàn diện và bền vững.

 

Năm nay, Công ty TNHH Cao su Chư Sê cũng được tổng giám đốc khen thưởng, tặng cờ thi đua xuất sắc cho hai tập thể thuộc khối thi đua các đơn vị Tây Nguyên và khối thi đua nông trường, xí nghiệp.

 

Năm qua, Công ty Cao su Chư Sê đạt sản lượng khai thác hơn 2.600 tấn trên diện tích hơn 1.900ha cao su khai thác thuộc công ty quản lý, đạt 111,2% kế hoạch, tổng doanh thu hơn 177 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 46,8 tỉ đồng.

 

Còn tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, năm 2022 đơn vị đã khai thác được hơn 7.000 tấn mủ, vượt chỉ tiêu kế hoạch, tăng 42% sản lượng so với năm 2021. Có 5 tổ đạt bình quân sản lượng trên 1,8 tấn/ha, 6 tổ bình quân trên 2 tấn/ha.

 

Có được thành tích trên một phần không nhỏ nhờ lực lượng công nhân luôn nâng cao chất lượng làm việc. 

 

Mỗi tháng một lần, công ty thực hiện kiểm tra với 1.032 công nhân khai thác, trong đó có 5.167 lượt đạt loại A (88,67%); 612 lượt đạt loại B (10,50%); 47 lượt đạt loại C (0,81%).

 

Theo báo cáo Công ty TNHH Cao su Chư Păh, công ty đang quản lý hơn 14.000ha, phân bố ở Việt Nam hơn 9.800ha và Campuchia hơn 4.200ha. 

 

Năm 2022, tại Việt Nam công ty đạt sản lượng khai thác hơn 7.800 tấn, đạt 105,3% kế hoạch. Tại Campuchia sản lượng đạt hơn 6.300 tấn, đạt 105% kế hoạch.

 

Năm vừa qua, lợi nhuận trước thuế công ty đạt 15,131 tỉ đồng, thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên đạt 7,3 triệu đồng/người/tháng.

 

Điểm sáng Cao su Kon Tum

 

Tại Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy (Kon Tum), năm 2022 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. 

 

Cụ thể, trên hơn 5.200ha cao su, năm qua đơn vị khai thác được hơn 9.600 tấn, đạt 119,85%, vượt 1.596 tấn so với kế hoạch, tổng doanh thu hơn 325.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 63.200 tỉ đồng. 

 

Năng suất vườn cây đạt 1,98 tấn/ha, về đích trước 44 ngày, là năm đầu tiên công ty chính thức gia nhập CLB 2 tấn/ha của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

 

Đặc biệt, năm nay do liên tục rèn luyện nâng cao tay nghề công nhân nên năng suất lao động đạt 9,5 tấn/người/năm. Thu nhập bình quân người lao động đạt tới 9,9 triệu đồng/tháng.

 

Với những thành tích đạt được, công ty vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng ba cùng nhiều danh hiệu, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân công ty.

 

Ở Kon Tum, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đang quản lý tổng diện tích hơn 9.000ha. Năm 2022 sản lượng khai thác toàn công ty đạt 11.205 tấn, trong đó sản lượng tự khai thác đạt 10.818 tấn, đạt 108% kế hoạch tập đoàn giao. Năm 2022 công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tập đoàn giao, về đích trước 37 ngày.

 

Trong năm 2022, công ty tiếp tục giữ vững danh hiệu trong 11 năm liên tục là thành viên CLB 2 tấn/ha của tập đoàn với năng suất đạt 1,84 tấn/ha (đối với mô hình CN+HNK). 

 

Trong năm công ty có 5 nông trường là thành viên CLB 2 tấn/ha với năng suất bình quân từ 1,9 - 2,42 tấn/ha và có 21 tổ đạt năng suất từ 2 tấn/ha trở lên.

 

Tại Công ty TNHH MTV ChưMomRay (Kon Tum), với tổng diện tích quản lý hơn 5.100ha, đơn vị đã khai thác hơn 8.600 tấn, đạt 114,48% kế hoạch, vượt tới 1.088 tấn so với tập đoàn giao. Năng suất năm vừa qua đơn vị đạt 1,9 tấn/ha, đây là năm đầu tiên công ty tham gia vào CLB 2 tấn của tập đoàn.

 

Đạt được thành tích trên một phần nhờ công ty luôn quan tâm chú trọng đến công tác chăm sóc vườn cây, chủ động thực hiện phát dọn, kiểm soát cỏ dại kịp thời; bón phân đúng thời vụ và đảm bảo quy trình kỹ thuật cho 4.443,639ha vườn cây khai thác.

 

Ông Lê Thanh Hưng, tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Ông Lê Thanh Hưng, tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

 

Cần chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa

 

Tham dự các hội nghị trên địa bàn 2 tỉnh, ông Lê Thanh Hưng, tổng giám đốc VRG, biểu dương những kết quả, thành tích mà tập thể cán bộ, người lao động đã đạt được, nhất là các đơn vị đã nỗ lực hết mình để giữ vững danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn/ha của VRG.

 

Các công ty cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của VRG, xây dựng và triển khai đề án tái cơ cấu công ty, cần có các giải pháp tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn.

 

Ông Lê Thanh Hưng cũng lưu ý lãnh đạo các công ty, bước sang năm 2023 yêu cầu đặt ra là phải xác định cho được hướng phát triển tích cực, đề ra các giải pháp có tính khả thi cao trên cơ sở phát huy nội lực, nâng cao năng lực điều hành của bộ máy quản lý doanh nghiệp; phải tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.

 

https://tuoitre.vn/mot-nam-duoc-mua-cua-nganh-cao-su-gia-lai-kon-tum-20230209144027598.htm

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ