logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Nhập khẩu nhóm hàng cao su đạt 742.505 tấn trong 5 tháng đầu năm 30/06/2021

 

Trong 5 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu nhóm hàng cao su đạt 742.505 tấn, tương đương gần 1,08 tỷ USD, tăng 146% về lượng và tăng 140,8% về lượng.

 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2021 cả nước nhập khẩu 135.764 tấn cao su, tương đương 219,6 triệu USD, tăng 32,6% về lượng và tăng 29,7% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, nhưng tăng mạnh 133% về lượng và tăng 197% về kim ngạch so với cùng tháng năm 2020. Giá cao su nhập khẩu tháng 5/2021 đạt trung bình 1.617,5 USD/tấn, giảm 2,2% so với tháng 4/2021 nhưng tăng 27,6% so với tháng 5/2020.

 

Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu nhóm hàng này đạt 742.505 tấn, tương đương gần 1,08 tỷ USD, tăng 146% về lượng và tăng 140,8% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2020. Giá trung bình trong cả 5 tháng đạt 1.453,4 USD/tấn, giảm 2,2%.

 

Nhập khẩu nhóm hàng cao su đạt 742.505 tấn trong 5 tháng đầu năm

Nhập khẩu nhóm hàng cao su đạt 742.505 tấn trong 5 tháng đầu năm

 

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu cao su trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 550.949 tấn với trị giá 927,75 triệu USD. Như vậy, Việt Nam nhập siêu nhóm hàng này trị giá 151,43 triệu USD; trong khi 5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam xuất siêu 27,85 triệu USD nhóm hàng cao su.

 

Cao su nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Campuchia, riêng nhập khẩu từ thị trường này đã chiếm 56,8% trong tổng lượng cao su nhập khẩu của cả nước và chiếm 41% trong tổng kim ngạch nhập khẩu cao su của cả nước, đạt 421.832 tấn, tương đương gần 443,42 triệu USD, tăng rất mạnh 498,4% về lượng và tăng 594% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2020.

 

Bên cạnh thị trường chủ đạo Campuchia, thì Việt Nam còn nhâp khẩu từ Hàn Quốc 63.316 tấn, tương đương gần 132,29 triệu USD, giá 2.089 USD/tấn, chiếm 8,5% trong tổng lượng và chiếm 12,3% trong tổng kim ngạch, tăng 14,8% về lượng, tăng 60,2% về kim ngạch và tăng 39,5% về giá so với cùng kỳ.

 

Nhập khẩu cao su từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh 95,6% về lượng, tăng 154,3% về kim ngạch và tăng 30% về giá, đạt 41.010 tấn, trị giá 92,67 triệu USD, chiếm 5,5% trong tổng lượng và chiếm 8,6% trong tổng kim ngạch.

 

Nhập khẩu cao su từ thị trường Đài Loan cũng tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 97,5%, 146,5% và 24,8% đạt 36.402 tấn, trị giá 81,5 triệu USD, chiếm 4,9% trong tổng lượng và chiếm 7,6% trong tổng kim ngạch.

 

Nhìn chung, nhập khẩu cao su trong 5 tháng đầu năm nay từ hầu hết các thị trường đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

 

https://thuonghieusanpham.vn/nhap-khau-nhom-hang-cao-su-dat-742505-tan-trong-5-thang-dau-nam-20005.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ