logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Quý 1 công ty mẹ cao su Phước Hoà (PHR) lãi 21 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ 2020 13/04/2021

 

CTCP cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 của công ty mẹ với lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ.

 

Quý 1 công ty mẹ cao su Phước Hoà (PHR) lãi 21 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ 2020

 

Hoạt động kinh doanh mủ cao su thuận lợi giúp công ty mẹ cao su Phước Hoà (PHR) lãi gộp 35 tỷ đồng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ 2020.

 

Theo đó quý 1 nhờ giá bán tăng làm cho lợi nhuận từ kinh doanh mủ cao su tăng giúp công ty mẹ cao su Phước Hoà (PHR) đạt doanh thu thuần đạt hơn 241 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt hơn 35 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần so với quý 1/2020.

 

Sau khi trừ các khoản chi phí công ty mẹ PHR lãi thuần 21,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 2,6 tỷ đồng của quý 1/2020. Do lãi từ hoạt động khác giảm mạnh từ gần 170 tỷ đồng xuống còn gần 5 tỷ đồng khiến lãi sau thuế của công ty mẹ PHR chỉ đạt hơn 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ LNST công ty mẹ đạt gần 138 tỷ đồng. Được biết, quý 1/2020 công ty ghi nhận tiền đền bù hỗ trợ thiệt hại khi bàn giao đất thực hiện dự án KCN Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 số tiền là 156 tỷ đồng,

 

Quý 1 công ty mẹ cao su Phước Hoà (PHR) lãi 21 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

 

Trước đó theo nội dung báo cáo thường niên năm 2020, năm 2021 được dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, nhất là đối với hoạt động khai thác mủ cao su, khối sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt, khối khu công nghiệp chưa có tín hiệu rõ ràng về cơ chế thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, từ năm 2021 trở đi, các dự án tái canh trồng cao su không được miễn tiền thuê đất trong giai đoạn đầu tư cơ bản...

 

Căn cứ tình hình thực tại, Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu sản lượng khai thác năm 2021 đạt 20.900 tấn, sản lượng thu mua 23.400 tấn và sản lượng tiêu thị 33.999 tấn. Giá bán bình quân dự kiến 34,08 triệu đồng/tấn.

 

Kế hoạch tài chính, tổng doanh thu cả năm dự kiến đạt 1.921,29 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 750,76 tỷ đồng và chia cổ tức tối thiểu 40%.

 

https://cafef.vn/quy-1-cong-ty-me-cao-su-phuoc-hoa-phr-lai-21-ty-dong-giam-85-so-voi-cung-ky-2020-20210412175012878.chn

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ