logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Thư chúc mừng Ngày truyền thống Thi đua yêu nước 11/6 11/06/2021

Chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Thi đua yêu nước 11/6, Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng VRG gửi thư chúc mừng các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ