logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

VRG đặt mục tiêu doanh thu gần 25.000 tỉ đồng 19/06/2024

 

Ngày 17.6, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiểm soát viên tập đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT VRG; Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát VRG năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2024.

 

Đại hội đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT VRG nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm: ông Đỗ Hữu Phước, Phó tổng giám đốc VRG và ông Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch hội đồng Trường đại học Kinh tế TP.HCM (thành viên độc lập của HĐQT).

 

Duy trì việc làm ổn định cho hơn 83.000 lao động

 

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh tại đại hội, ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG cho biết: "Năm 2023 là một năm giá mủ cao su bị ảnh hưởng duy trì ở mức thấp và giảm mạnh. Tuy nhiên, việc chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của các cấp lãnh đạo tập đoàn đến các đơn vị thành viên với những giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình; nhất là sự đồng lòng của toàn thể người lao động đã mang đến những kết quả khá toàn diện về hoạt động và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh so với kế hoạch được giao".

 

VRG đặt mục tiêu doanh thu gần 25.000 tỉ đồng- Ảnh 1.

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại đại hội - Ảnh: T.L

 

 

VRG đặt mục tiêu doanh thu gần 25.000 tỉ đồng- Ảnh 2.

Từ phải qua: Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc; ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; ông Hà Văn Khương, thành viên HĐQT VRG điều hành đại hội - Ảnh: T.L

 

VRG duy trì việc làm ổn định cho hơn 83.000 lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng, đảm bảo công tác an sinh xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

 

Năm 2023, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 24.699 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.372 tỉ đồng. Riêng công ty mẹ của VRG có tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.980 tỉ đồng và 1.433 tỉ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 3%/vốn điều lệ, tương ứng khoảng 1.200 tỉ đồng, đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

 

Trong năm 2023, theo đánh giá của HĐQT, Tổng giám đốc VRG và Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn, tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Đồng thời, thực hiện tốt hệ thống tổ chức kiểm soát và quản lý kiểm soát rủi ro của tập đoàn; thực hiện đầy đủ, phù hợp trong việc lập và công bố thông tin báo cáo tài chính quý, năm theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Tổng giám đốc VRG và Ban điều hành luôn nỗ lực khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh, chủ động trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn; kịp thời đề xuất, kiến nghị để HĐQT có những chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế.

 

Phát triển bền vững 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường

 

Năm 2024 tiếp tục được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế, những thay đổi bất lợi về thời tiết, lãi suất và các yếu tố chi phí đầu vào tăng cao trong khi giá thị trường của cao su và gỗ chưa có chuyển biến tích cực so với năm 2023... sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của VRG và các đơn vị thành viên.

 

Theo ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, trên cơ sở phân tích những khó khăn, thách thức, VRG đã xây dựng kế hoạch cụ thể với từng lĩnh vực, khu vực. VRG quyết tâm phát triển bền vững trên 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Trách nhiệm xã hội - Bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của VRG giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn năm 2050.

 

Với vai trò là một tập đoàn kinh tế nhà nước quy mô lớn, VRG có nghĩa vụ cùng các cơ quan ban ngành, địa phương phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

 

VRG đầu tư, khai thác có hiệu quả quỹ đất đủ điều kiện để phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho tập đoàn, phấn đấu là doanh nghiệp hàng đầu cả nước trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

 

VRG cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong toàn ngành. Tiếp tục nâng cao vai trò của VRG trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo chính trị, quốc phòng, an ninh, ngoại giao trong phạm vi tổ chức sản xuất của tập đoàn.

 

Về kinh tế, VRG triển khai thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu VRG trong toàn tập đoàn nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, định vị thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế. Tập đoàn sẽ nghiên cứu xây dựng nền tảng thương mại điện tử, tiếp thị trên môi trường điện tử số để tăng tính quảng bá về các sản phẩm của VRG.

 

VRG xây dựng kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu như sau: Doanh thu và thu nhập khác 24.999 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 3.437 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước 3.437 tỉ đồng.

 

VRG đặt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh riêng cho công ty mẹ của VRG: Doanh thu và thu nhập khác 3.988 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế 1.454 tỉ đồng; nộp ngân sách nhà nước 1.454 tỉ đồng.

 

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023 và giá trị truyền thống 95 năm ngành cao su Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm và sự đồng tình ủng hộ của các cổ đông, nhà đầu tư, HĐQT VRG sẽ làm hết sức mình để đạt được thành quả tốt nhất trong năm 2024 theo đúng nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

 

Kỳ vọng VRG phát huy giá trị của Ngành cao su Việt Nam

 

Phát biểu tại đại hội, ông Đỗ Hữu Huy, Phó chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhận định: "Như ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường VRG tổ chức ngày 29.3, kết quả năm 2023 đã thể hiện rõ sự quyết tâm và làm việc có trách nhiệm, hiệu quả của ban lãnh đạo VRG, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động toàn tập đoàn. Sự phối hợp chặt chẽ, tin tưởng lẫn nhau giữa các nhóm đại diện vốn nhà nước, HĐQT, ban tổng giám đốc, đại diện nhóm cổ đông sẽ phát huy lợi thế, hỗ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ lợi ích vì sự phát triển của VRG".

 

Ông Huy nhấn mạnh, bên cạnh phát huy kết quả đạt được và giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam, VRG cần tiếp tục nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách; tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước. Từ đó, ngày càng nâng cao vị thế, vai trò dẫn dắt và sự đóng góp của tập đoàn đầu ngành nông nghiệp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của các khu vực và của từng địa phương, đúng như mong muốn và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các doanh nghiệp thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 

"Tôi tin tưởng rằng, bằng những bài học từ thực tiễn, bằng kinh nghiệm đúc rút được trong những năm qua, bằng sự năng động sáng tạo trong công tác điều hành quản lý, bằng tình yêu ngành, yêu nghề, ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động VRG sẽ phát huy truyền thống 95 năm xây dựng và phát triển của ngành để nỗ lực, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Với trách nhiệm là cơ quan chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ VRG trong thời gian tới", ông Đỗ Hữu Huy chia sẻ.

 

https://thanhnien.vn/vrg-dat-muc-tieu-doanh-thu-gan-25000-ti-dong-185240618180216573.htm

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ