logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Xây dựng phương án, thực hiện chứng chỉ về quản lý rừng cao su bền vững 17/07/2021

 

Đến tháng 7/2021, 11 thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 1001:2010 trên 51.317 ha cao su và được cấp chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 2002:2013 cho 20 nhà máy.

 

VRG phấn đấu đến cuối năm 2022 có thể hợp tác đầy đủ, toàn diện với FSC trong việc thực hiện hệ thống quản lý rừng bền vững theo hệ thống FSC song song với duy trì và thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo PEFC.

 

 

Đây là thông tin vừa được VRG cho biết vào ngày 16/7. Theo đó, hai tổ chức chứng nhận đánh giá và cấp chứng chỉ cho 11 thành viên của Tập đoàn là GFA Certification GmbH (Đức) và SGS Société Générale de Surveillance SA (Thụy Sĩ).

 

Được biết, trước đây, Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017, Điều 27 quy định các chủ rừng là tổ chức, phải xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 phê duyệt đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. Theo đó, chủ rừng là doanh nghiệp với quy mô khoảng 2.000 ha cao su trở lên, cần xây dựng các mô hình quản lý rừng bền vững. Ngày 16/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững với các chi tiết về nội dung phương án quản lý rừng bền vững và Bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững với 7 nguyên tắc, 34 tiêu chí và 122 chỉ số, được xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp và tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 1001:2010 của Chương trình Chứng nhận chứng chỉ rừng (PEFC).

 

Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) đã được PEFC công nhận vào tháng 10/2020, cho thấy VFCS phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, mở ra cơ hội cho các sản phẩm của Việt Nam có chứng nhận VFCS/PEFC có thể thâm nhập vào thị trường thế giới đang yêu cầu sản phẩm bền vững.

 

Được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Tổng cục Lâm nghiệp và PEFC, từ năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tạo điều kiện cho các thành viên xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo Thông tư số 28/2018 của Bộ NNPTNT và đăng ký thực hiện chứng chỉ rừng VFCS/PEFC cho rừng trồng cây cao su và nhà máy chế biến mủ cao su.

 

Hiện nay, ngoài các đơn vị đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 1001:2010 và được cấp chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế PEFC ST 2002:2013 thì còn một số công ty khác của Tập đoàn đang chờ đánh giá để được cấp chứng chỉ. VRG dự kiến đến cuối năm 2021 có trên 268.000 ha cao su tại Việt Nam hoàn thành phương án quản lý rừng bền vững theo VFCS, trong đó, khoảng 100.000 ha có chứng chỉ VFCS/PEFC-FM và khoảng 38 nhà máy chế biến có chứng chỉ PEFC-CoC (gồm 36 nhà máy chế biến mủ cao su và 2 nhà máy chế biến gỗ cao su).

 

Bên cạnh đó, VRG đang tích cực làm việc với Tổ chức FSC để thống nhất lộ trình tái kết nối và triển khai thực hiện theo lộ trình tái kết nối với mục đích phấn đấu đến cuối năm 2022 có thể hợp tác đầy đủ, toàn diện với FSC trong việc thực hiện hệ thống quản lý rừng bền vững theo hệ thống FSC song song với duy trì và thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo PEFC.

 

Danh sách các công ty thành viên VRG được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FM) và quản lý chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) theo tiêu chuẩn quốc tế của PEFC:

 

TT

Tên công ty

Mã số chứng chỉ FM

Mã số chứng chỉ CoC

1

Công ty CP Cao su Bà Rịa

GFA-FM/COC 500500

SGS VN21/00135 (1 NM)

2

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long

GFA-FM/COC-500466

GFA-CoC-500489 (2 NM)

3

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

GFA-FM/CoC-500467

GFA-CoC-500496 (3 NM)

4

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai

GFA-FM/CoC-500498

GFA-CoC-500496 (2 NM)

5

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

GFA-FM/CoC-500506

SGS VN21/00132 (3 NM)

6

Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

GFA-FM/CoC-500499

SGS VN21/00134 (2 NM)

7

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

GFA-FM/CoC-500464

GFA-CoC-500492 (2 NM)

8

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

GFA-FM/CoC-500501

SGS VN21/00099 (1 NM)

9

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

GFA-FM/CoC-500508

SGS VN21/00098 (2 NM)

10

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông

Đang đánh giá

SGS VN21/00173 (1 NM)

11

Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận

Đang đánh giá

SGS VN21/00133 (1 NM)

12

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh

Đang đánh giá

Đang đánh giá

 

Tổng cộng đến tháng 7/2021

51.317 ha cao su

20 nhà máy chế biến mủ

 

 

https://dangcongsan.vn/kinh-te/xay-dung-phuong-an-thuc-hien-chung-chi-ve-quan-ly-rung-cao-su-ben-vung-585596.html

 

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ