logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Xuất khẩu “sáng cửa” về đích 22/11/2022

 

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước trong 10 tháng năm 2022 đạt 616,3 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu (16%) đã nhanh hơn nhập khẩu (12,2%). Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 9,59 tỷ USD…

 

Tổng trị giá xuất khẩu trong 10 tháng năm 2022 đạt 312,94 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng trị giá xuất khẩu trong 10 tháng năm 2022 đạt 312,94 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

 

Theo số liệu thống kê được Tổng cục Hải quan công bố chiều 21/11/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước tháng 10 đạt 58,27 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% (tương ứng tăng 67 triệu USD) so với tháng 9.

 

Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước đạt 616,3 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng 75,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

 

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 10 thặng dư 2,47 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa 10 tháng/2022 lên 9,59 tỷ USD.

 

Cụ thể về xuất khẩu, trong tháng 10/2022 đạt 30,37 tỷ USD, tăng 1,9% (tương ứng tăng 552 triệu USD về số tuyệt đối) so với tháng trước.

 

Một số nhóm hàng tăng trong tháng như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 285 triệu USD (tương ứng tăng 5,7%); giày dép các loại tăng 171 triệu USD (tương ứng tăng 9,5%); dầu thô tăng 156 triệu USD (tương ứng tăng 100%)...

 

Bên cạnh đó có một số nhóm hàng giảm mạnh trong tháng là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 410 triệu USD (tương ứng giảm 8%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 238 triệu USD (tương ứng giảm 5,7%)...

 

Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu đạt 312,94 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 43,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 8,27 tỷ USD; giày dép tăng 5,89 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 5,75 tỷ USD; hàng dệt may tăng 5,64 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 3,78 tỷ USD…

 

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 2021 và 10 tháng năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 2021 và 10 tháng năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

 

Từ chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10/2022 đạt 27,9 tỷ USD, giảm 1,7% (tương ứng giảm 485 triệu USD) so với tháng trước.

 

Một số nhóm hàng có trị giá nhập khẩu giảm mạnh, gồm: máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 309 triệu USD, dầu thô giảm 224 triệu USD, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 221 triệu USD, nguyên phụ liệu dệt may da giày giảm 105 triệu USD. Tổng trị giá của 4 nhóm hàng này giảm 859 triệu USD.

 

Như vậy, tính chung 10 tháng năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 303,35 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021.

 

Trong đó, tăng mạnh nhất là máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 10,04 tỷ USD (tương ứng tăng 16,6%); xăng dầu các loại tăng 4,08 tỷ USD (tương ứng tăng 123,9%); hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 2,81 tỷ USD (tương ứng tăng 22,5%); than các loại tăng hơn 2,7 tỷ USD (tương ứng tăng 77,3%); dầu thô tăng 2,31 tỷ USD (tương ứng tăng 57,2%); nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 2,24 tỷ USD (tương ứng tăng 10,4%). 

 

10 nhóm hàng có trị giá nhập khẩu cao nhất trong 10 tháng/2022 so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

10 nhóm hàng có trị giá nhập khẩu cao nhất trong 10 tháng/2022
so với cùng kỳ năm trước. Nguồn: Tổng cục Hải quan.

 

Về thị trường xuất nhập khẩu, trong 10 tháng năm 2022, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 398,41 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2021, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,6%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

 

Trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Mỹ: 131,23 tỷ USD, tăng 16,8%; châu Âu: 64,7 tỷ USD, tăng 8,9%; châu Đại Dương: 15,02 tỷ USD, tăng 30,4% và châu Phi: 6,94 tỷ USD, giảm nhẹ 1,5% so với 10 tháng/2021.

 

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 10/2022 là 41,08 tỷ USD, giảm 0,9% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong 10 tháng năm 2022 lên 428,99 tỷ USD, tăng 14,6% (tương ứng tăng 54,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

 

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10 là 22,73 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% so với tháng 9, qua đó nâng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 10 tháng năm 2022 của doanh nghiệp FDI lên 231,04 tỷ USD, tăng 17% (tương ứng tăng 33,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

 

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2022 là 18,35 tỷ USD, giảm 2% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 10 tháng năm 2022 đạt 197,95 tỷ USD, tăng 11,9% (tương ứng tăng 21,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

 

Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2022 đạt thặng dư 4,38 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 10 tháng năm 2022 của khối doanh nghiệp này lên mức thặng dư gần 33,1 tỷ USD.

 

https://vneconomy.vn/xuat-khau-sang-cua-ve-dich.htm

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ