logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Khen thưởng 3 công nhân “về đích” sớm 15/10/2015

 Ông Nguyễn Thanh Liêm - Chủ tịch CĐ Cao su Tây Ninh (thứ 3 từ phải qua) trao thưởng cho CN Đỗ Bá Tươi, tổ 3 đội C3, NT Bến Củi.

Ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch CĐ Cao su Tây Ninh (thứ 3 từ phải qua) trao thưởng cho CN Đỗ Bá Tươi, tổ 3 đội C3, NT Bến Củi.

Đó là các công nhân: Vũ Minh Thư (tổ 3 đội C2), đến ngày 11/9 thực hiện được 5.200/5204 kg (đạt 100,08% KH) về trước KH năm 2015 là 112 ngày;  Hồ Thị Vui (tổ 1 đội C2), đến ngày 30/9 thực hiện được 4.950/4.990 kg (đạt 100,81% KH) về trước KH năm 92 ngày; Đỗ Bá Tươi (tổ 3 đội C3), đến ngày 4/10 thực hiện được  5.600/5.620 kg (đạt 100,45% KH) về trước 88 ngày.

Trao thưởng cho CN Vũ Minh Thư và Hồ Thị Vui

Trao thưởng cho CN Vũ Minh Thư và Hồ Thị Vui

Công đoàn Công ty còn tặng giấy khen và tiền mặt cho 8 tập thể đội, 1 tập thể nhà máy chế biến Nông trường Bến Củi, 24 tập thể tổ và 30 cá nhân thuộc 3 Nông trường Gò Dầu, Cầu Khởi, Bến Củi đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng quý III/2015 với tổng số tiền 53 triệu đồng.

Tin, ảnh: Thế Trung

http://tapchicaosu.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-nganh/cong-doan-cao-su-tay-ninh-khen-thuong-3-cong-nhan-ve-dich-som.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ