logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Người về hưu sớm hưởng lương như thế nào 18/01/2016

Theo thông tư Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mới ban hành, từ 15/2/2016, người lao động đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc các trường hợp: suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời (xem bảng); giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi; suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động, Bộ Y tế ban hành.

Mức hưởng lương hưu

Lương hưu của người lao động thuộc diện trên được tính theo quy định chung của BHXH bắt buộc. Sau đó, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thì mức hưởng giảm 2%. (Ví dụ 1). Trường hợp người đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, trên 6 tháng thì không giảm bởi nghỉ hưu trước tuổi của năm đó (Ví dụ 2). Nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 1 đến 6 tháng, người lao động được tính nửa năm, từ 7 đến 11 tháng được tính tròn một năm. (Ví dụ 3).

Thời điểm hưởng lương hưu

Thông tư quy định, người đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. (Ví dụ: Ông A sinh 1/3/1956, làm việc trong điều kiện bình thường. Thời điểm ông A đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là ngày 1/4/2016).

Trường hợp người sinh vào tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1/1 năm liền kề sau năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. (Ví dụ: Ông M sinh ngày 1/12/1956, làm việc trong điều kiện bình thường. Thời điểm ông M đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là ngày 1/1/2017).

Trường hợp không xác định được ngày tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1/1 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. (Ví dụ: Bà C làm việc trong điều kiện bình thường, trong hồ sơ chỉ ghi sinh năm 1961. Thời điểm bà C đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là ngày 1/1/2017).

Trường hợp người bị suy giảm khả năng lao động từ 61 đến 80% và đủ điều kiện về hưu thì tính tuổi nghỉ hưu theo bảng sau:

dieu-kien-huong-luong-huu-do-mat-suc-lao-dong

 

Phương Hòa

http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nguoi-ve-huu-som-huong-luong-nhu-the-nao-3339247.html

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ