logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

DRC lãi gần 280 tỷ đồng 9 tháng, tăng 28% nhờ giá cao su tự nhiên sụt giảm 22/10/2013

DRC lãi gần 280 tỷ đồng 9 tháng, tăng 28% nhờ giá cao su tự nhiên sụt giảm

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2013.

Doanh thu thuần sụt giảm nhưng sự sụt giảm mạnh giá cao su tự nhiên là nguyên liệu đầu vào chính của các sản phẩm của DRC đã giúp biên lãi gộp của công ty cải thiện mạnh so với cùng kỳ. Đây cũng là lý do chính khiến lãi của DRC riêng quý 3 đạt hơn 90 tỷ đồng, tăng 23% so với quý 3 năm 2012 nâng luỹ kế 9 tháng đầu năm 2013 lên gần 280 tỷ đồng, tăng 28% so với 9 tháng năm 2012.

So với kế hoạch 417 tỷ đồng LNTT được ĐHCĐ giao phó, kết thúc 9 tháng, DRC đã hoàn thành gần 90%.


Kết quả kinh doanh 9 tháng 2013

Chỉ tiêu

9T/2013

9T/2012

Q3/2013

Q3/2012

Doanh thu thuần

2008.12

2125.7

-6%

629.78

651.42

-3%

Lãi gộp

510.85

404.12

26%

168.23

135.07

25%

Biên lãi gộp

25%

19%

27%

21%

Doanh thu tài chính

10.19

3.69

6%

0.75

1

-25%

Chi phí tài chính

46.79

27.94

67%

21.65

8.91

143%

Lợi nhuận sau thuế

279.28

217.86

28%

90.46

73.84

23%

 Kết quả kinh doanh quý 3/2013

Thanh Hiên

Theo Trí Thức Trẻ

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ