logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Đà Nẵng doanh thu 9 tháng hơn 2.000 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ 25/10/2013

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC) công bố tình hình sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2013.

Quý III năm 2013, doanh thu DRC giảm nhẹ 2,21% so với cùng kỳ, đạt hơn 660 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp của DRC vẫn tăng gần 25% so với quý III năm 2012, đạt hơn 168 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý III của DRC là sự tăng mạnh về doanh thu tài chính, tăng hơn 676% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính quý III/2013 là 5,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2012 chỉ là 0,75 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của DRC đều tăng 22% so với quý III/2012, đạt lần lượt 120,64 tỷ đồng và 90,46 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, DRC hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu cả năm, đạt hơn 2.000 tỷ đồng mặc dù so với cùng kỳ năm 2012 thì giảm nhẹ 5,28%.

Doanh thu tài chính quý III đã đóng góp hơn 55% vào doanh thu tài chính 9 tháng 2013 (10,19 tỷ đồng). Do đó, kéo lợi nhuận 9 tháng của DRC tăng hơn 28% so với cùng kỳ, đạt 372,4 tỷ đồng trước thuế và 279,28 tỷ đồng sau thuế.

Trong quý IV, công ty cố gắng phấn đấu đạt 755 tỷ đồng doanh thu thuần và 78 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Cả năm ước đạt 2.765 tỷ đồng doanh thu và 450 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh DRC quý III năm 2013
[IMG]
Nguồn: HSX/GAFIN tổng hợp

Đối với công tác đầu tư xây dựng, DRC sẽ phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình Mua bổ sung 3 máy thành hình thuộc giai đoạn I Dự án "Nhà máy sản xuất lốp xe tải radial công suất 600.000 lốp/năm" với tổng chi phí hơn 78 tỷ đồng.

Nguồn Dân Việt

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ