logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Cao su Phước Hòa 5 tháng đạt lợi nhuận 136 tỷ đồng 07/06/2013

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa ( PHR) công bố kết quả kinh doanh tháng 5 và phương hướng hoạt động tháng 6.

Về kết quả sản xuất, kết thúc tháng 5 công ty đã khai thác được 1.405,2 tấn mủ khô, đạt 7,17% kế hoạch năm. Lũy kế 5 tháng đầu năm công ty đã khai thác được 4.314,7 tấn mủ, đạt 22,01% kê hoạch năm.

Trong tháng 5, công ty đã giao bán 1.943 tấn mủ thành phẩm với giá bình quân là 59,1 triệu đồng/tấn và thu về gần 115 tỷ đồng. Tổng doanh thu 5 tháng đầu năm cả mủ skim đạt 518 tỷ đồng.

Lợi nhuận tháng 5 ước đạt 30,73 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 135,73 tỷ đồng, đạt 27,14% kế hoạch năm.

Công ty cho biết đã hoàn thành hồ sơ chuẩn bị giải ngân vốn vay trung hạn của ngân hàng SMBC để chủ động nguồn vốn cho tái canh và đầu tư dự án Đaklak

Công ty lên kế hoạch tháng 6 đạt 1.764 tấn mủ, tương đương đạt 9% kế hoạch năm. Công ty sẽ tiếp tục đôn đôc công ty PH-KPThom làm việc với ngân hàng Nhà nước Campuchia về thủ tục công ty mẹ cho công ty con vay.

Theo Dân Việt

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ