logo
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

HRC: 4 tháng doanh thu 106 tỷ đồng 10/06/2013

Trong tháng 4/2013, Công ty tổ chức cạo tận thu vườn cây thanh lý chưa cưa, đồng thời cũng ra quân mùa khai thác mới vào giữa cuối tháng 4. Lũy kế 4 tháng, HRC khai thác được 153 tấn, đạt 9.57% kế hoạch khai thác năm 2013 (kế hoạch 1,600 tấn).

Riêng tháng 4, công ty thu mua 472.8 tấn, sản lượng giao bán đạt 323.5 tấn, đem về doanh thu 20.6 tỷ đồng.

Cộng dồn 4 tháng, HRC thu mua được 936 tấn đạt 23.4 % kế hoạch năm (4,000 tấn) và giao bán 1,706.3 tấn, doanh thu đạt 106 tỷ đồng.

http://agromonitor.vn

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ
ĐƠN VỊ TÀI TRỢ